Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

pågående arbete
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fortsatt arbete med ledningsomläggningar i östra Nordstaden

Mellan vecka 4–10 fortsätter arbetet med att lägga om fiberledningar i Östra Nordstaden. Arbetet kommer att pågå vid Centralstationen utanför First Hotel G samt på Nils Ericsonsgatan.

Ledningsomläggningarna görs genom kanalisation och styrd borrning. Arbetsområdena kommer att avgränsas med avspärrningar. Infarten för lastytan utanför First Hotel G flyttas därmed tillfälligt.

När arbete på den östra sidan av Nils Ericsonsgatan sker kommer arkeologer att delta vid arbetena för att dokumentera påträffande av eventuella rester av den gamla bastionsmuren som en gång funnits på området.

Visst buller kan förekomma vid borrning. Bullerdämpande skärmar kommer att sättas upp vid borriggen för att minimera påverkan på omgivningen. Arbetena kommer att göras dagtid kl. 07–19 måndag–torsdag och kl. 07–13 fredag.

En kombination av staket, stängsel och barriärer används för att separera samt skydda trafik och gångtrafikanter från arbetena.

Översiktskarta, arbetsområdets ungefärliga läge markerat i rött och schakters ungefärliga läge markerat i gult. Grön markering avser ungefärligt arbetsområde för avslutande kanalisationsförläggning till anslutningspunkt.

Tillfällig infart till lastyta vid Hotel First G visas med blå pil. Ungefärligt läge på arbetsområde markerat i rött och ungefärligt läge för schakt markerat i gult.

Arbetsområdet ungefärliga läge vid Nordstan markerat i rött och schaktgrops ungefärliga läge markerat i gult. Grön markering avser ungefärligt läge på arbetsområde för avslutande kanalisationsförläggning till anslutningspunkt