Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikpåverkande arbeten i området kring Gullbergsmotet

Under våren bygger vi nya vägförbindelser i området kring Gullbergsmotet. Dessa arbeten kommer att påverka trafiken under arbetets gång med en del trafikomledningar som följd.

Tidsperiod

Arbetena kommer att pågå mellan vecka 7-28 och kommer att bedrivas under dagtid klockan 07-19 måndag till torsdag och 07-13 på fredagar.

Läs mer om arbetena under respektive filk nedan

Den 11 februari stängs en del av Kruthusgatan av. Avstängningen sker mellan Nils Ericssonterminalen och rondellen vid postens lastkaj. Gullbergsvassgatan öppnades upp i början av året och kommer därmed ersätta genomfartstrafiken på Kruthusgatan. I april kommer den östra delen av Kruthusgatan att stängas av ungefär i höjd med Skansen Lejonet. Kruthusgatan kommer därefter inte att öppnas igen med samma vägsträckning som tidigare. Fastigheter som ligger mellan avstängningspunkterna nås via Falutorgslänken, strax öster om postterminalen.

Gång och cykelbanan på Kruthusgatan kommer inte att påverkas av avstängningen utan hålls öppen som vanligt.

I mitten av februari påbörjas bygget av en ny rondell intill Gullbergsvassmotet i korsningen Gullbergsvassgatan och Partihandelsgatan. Den nya rondellen ansluts till en nybyggd del av Gullbergsvassgatan som också byggs under våren. Rondellen beräknas att öppnas i april.

Figuren visar den nya rondellens läge

I april kommer den östra delen av rondellen vid Gullbergsvassmotet att öppnas mellan Partihandelsgatan och Gullbergsvassgatan. Denna del kommer senare att anslutas till en ny påfart som byggs från Partihandelsgatan mot E6:ans södra riktning. Denna påfart öppnas under sommaren.

Markering i grönt visar ungefärligt läge på områden som berörs av avslutande arbeten för anslutningar.

Partihandelsgatan stängs för genomfart under tiden som den nya rondellen byggs. Trafiken leds då om på en tillfällig väg mellan Gullbergsvassgatan och Partihandelsgatan. Cementa kommer att få en ny utfart då den nuvarande blir blockerad av arbetet. Det kommer fortsatt att vara möjligt för gående och cyklister att ta sig förbi i området.

Översiktsvy med arbetsområdets ungefärliga läge markerat i rött. Tillfällig utfart från Cementa markerad med grön pil och tillfällig väg mellan Gullbergsvassgatan och Partihandelsgatan markerad med blåa pilar. Gående och cyklister kommer kunna passera arbetsområdet. Streckade röda linjer visar vägar avstängda för biltrafik