Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Markundersökningar på Friggagatan och Lilla Bommens torg

Vi har i uppdrag att planera och förbereda för bygget av Västlänken, en tunnel för pendel- och regiontåg under centrala Göteborg. Som en del i det arbetet undersöker vi marken längs sträckan.

Detta gör vi för att kunna mäta grundvattennivåerna före, under och efter bygget av Västlänken. För att mäta nivåerna behöver vi installera grundvattenrör på olika håll längs Västlänkens sträcka. I mars kommer vi att installera rör på platser intill vårt arbetsområde runt centralen.

Lilla Bommens torg 2
Den 11-12 mars kommer vi att etablera ett grundvattenrör på parkeringsplatsen vid Lilla Bommens Torg 2.

Friggagatan 25
Torsdagen den 14 mars kommer Trafikverket att etablera ett grundvattenrör vid parkeringsficka strax norr om Friggagatan 25.

Röret etableras med hjälp av en borrbandvagn. Störningar i form av buller kommer att förekomma. Vi uppskattar att arbetet kommer pågå under en arbetsdag. Arbetet utförs mellan klockan 08-17.