Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Arbeten på Nils Ericsonsgatan med start i april

Med start vecka 14 i april genomförs arbeten vid Nils Ericsonsgatan kring Nordstan. Arbetena utförs i två etapper och pågår i 10 veckor. Trafiken kommer delvis att ledas om och körfält kommer att slås ihop vid arbetsplatserna.

Arbetena görs i förberedande syfte inför fortsatt bygge med Västlänken. Arbetena ligger dessutom till grund för att arbeten på Hisingsbron ska kunna påbörjas och bli klara enligt tidplan, ett arbete utförs av Göteborgs Stad.

Arbetet på Nils Ericsonsgatan innebär bland annat byggnation av refuger för omledning av trafik samt så kallade kanalisationsarbeten. Kanalisationsarbeten innebär nedläggning av rör i marken och görs för att kunna ansluta kablar. I området ska också en ny av- och påstigningsplats för kollektivtrafiken sättas upp.

Begränsad framkomlighet

Tillgängligheten bibehålls men framkomligheten i området kommer att vara begränsad då exempelvis tre körfält emellanåt blir ett. Busstrafiken kommer att behöva dela körfält med övrig trafik. Arbetet innebär ingen direkt förändring för gång- och cykeltrafikanter, men det kan bli trångt under byggnationen av ny hållplats. I början av maj ändras körvägarna ut från Nordstans P-hus då kopplingen mellan Kanaltorgsgatan och Bergslagsgatan stängs.

På grund av den begränsade framkomligheten kan det därför vara bra att, om möjligt, välja alternativa vägar och att i den mån det går välja andra platser i närområdet för exempelvis upphämtning eller lämning. Ytan framför First G Hotel kommer att vara fortsatt öppen, men utan möjlighet till parkering.

Etapp A
Arbetena utförs vid korsningen  Nils Ericssonsgatan - Kanaltorgsgatan. Här startar arbetet vecka 14.

Etapp B
Arbetena kommer att utföras vid Ericssonsgatan–Spannmålsgatan. Arbetena i denna etapp startar i omgångar med start vecka 14. De mer omfattande arbetena i denna etapp startar vecka 16.

Arbetsområde markerat i rött

Aktuell trafikinformation

Trafik Göteborgs webbplats hittar du de senaste trafiknyheterna och hur du kan ta dig fram. Du kan även ladda ner deras app trafiken.nu