Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ledningsomläggningar – varför då och hur går det till?

På arbetsområdet för deletapp centralen har vi genomfört flera ledningsomläggningar. Ledningsomläggningar görs för att förbättra elnätet för el, tele, vatten och fjärrvärme.

En växande stad kräver ett bra ledningsnät för att möta invånarnas behov. Samtliga av de ledningsomläggningar som vi genomför görs i samarbete med Göteborgs stad.

Anpassad teknik

För att bygga ut ett ledningssystem, exempelvis som ett komplett VA-system (VA står för vatten och avlopp), krävs smarta och effektiva metoder som också är anpassade för den mark där ledningarna ska dras. När det gäller utbyggnaden av ledningsomläggningar kring Centralen är så kallad rörtryckning i kombination med sänkbrunnar den bästa lösningen. Denna teknik är speciellt lämpad när grova ledningar ska installeras i mjuk mark, exempelvis så som lera. Tekniken möjliggör att vi kan dra ledningar utan att gräva upp stora schakt. Under hösten 2018 påbörjade vi därför bygget av sänkbrunnar i området.

En sänkbrunn ser ut som en stor betongbrunn och sänks ner i marken där ledningarna ska dras. Sänkbrunnen används sedan som en form av ett arbetsschakt. Ledningarna dras från en sänkbrunn till en annan. Den brunn som tar emot ledningarna används sedan i sin tur som startpunkt för nästa rörtryckning där ledningar dras till ytterligare en sänkbrunn.

Sänkbrunn som installerats på centralens område vid Kanaltorget

Framkomlighet i trafiken

I de områden där vi genomfört ledningsomläggningar har framkomligheten på vägarna bibehållits trots att det begränsats. Det beror på att vi genomfört ledningsomläggningarna i etapper istället för att göra samtliga omläggningar under en och samma period. Genom att genomföra arbetena i etapper har vi kunnat bibehålla viss framkomlighet för trafikanter istället för att behöva stänga av en eller flera gator helt under en längre period.

Det är på grund av vårt mål att upprätta en så god framkomlighet som möjligt som vi, exempelvis när vi arbetar med ledningsomläggningar, arbetar på samma plats vid flera olika tillfällen under en längre tidsperiod. På så sätt undviker vi trafikavstängningar.