Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Styrud

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fördelaktig teknik för att installera ledningar under mark

Under hösten ska cirka 400 meter långa ledningar installeras under mark. Metoden som används kallas för ”Styrd borrning”, en metod som drar ledningar direkt under mark utan att behöva gräva upp stora schakter.

Ledningar i marken kan installeras på olika sätt. Ett vanligt sätt är att gräva upp schakt i marken för att ledningarna ska komma på plats. På ställen där exempelvis markförhållandena påverkar möjligheten för en grävmaskin att komma åt kan metoden ”Styrd borrning” användas.

Under hösten genomförs flera ledningsarbeten för deletapp Centralen. Här ska cirka 400 meter långa ledningar dras direkt under mark.

I området finns två så kallade sänkbrunnar installerade. Den ena vid Kanaltorget och den andra intill Regionens hus mitt emot kortsidan av Centralstationen. (Du kan läsa mer om sänkbrunnarna här). Det är mellan dessa två sänkbrunnar som ledningarna ska installeras. Utöver de två sänkbrunnarna finns också en mottagargrop som används för installationen av ledningarna. Denna mottagargrop är i vårt fall är placerad i slänten mellan Regionens Hus och E45.

Flera fördelar
Styrd borrning har många fördelar i jämförelse med att lägga ledningar med hjälp av schakt. Då den styrda borrningen sker under mark blir jordhanteringen, som annars är ett faktum vid uppgrävning av schakt, minimal. Påverkan på naturen och marken blir på så sätt mindre.  Dessutom är styrd borrning ofta effektivt rent tidsmässigt.

Hur går det till?
Enkelt förklarat består en styrd borrning av tre steg, pilotborrning, mellanrymning och hemdrag.

  • Som ett första steg genomförs så kallad pilotborrning. Det görs för att skapa själva vägen som ledningarna ska dras igenom. Det innebär att en stålstång ska borras mellan våra två sänkbrunnar och till en mottagningsgrop.

  • Steg två består av mellanrymning. Det innebär att en slags borrkrona, så kallad ”rymmare”, dras med in i pilothålet den väg som den kommande ledningen ska dras igenom. Bakom den rymmare som används, har ett stålrör satts fast. Stålröret har som uppgift att placera en sträng av så kallad bentonitslurry längs vägen (ett material som är vanligt förekommande i olika byggtekniska tillämpningar). Det görs för att fylla upp rörets volym inför det sista steget, hemdrag. Även mellanrymningen görs mellan våra två sänkbrunnar och till vår mottagargrop.

  • Hemdrag som är det sista steget och den faktiska rörinstallationen innebär att hela rörlängden dras ifrån mottagargropen och genom ena sänkbrunnen för att avslutas i den andra sänkbrunnen. När hemdragen av ledningarna ska utföras får inte arbetet stoppas förrän hela rörlängderna är på plats. Annars kommer rören att sugas fast i leran. I vårt fall beräknas hemdraget att pågå mellan 36-48 timmar.

 

illustration-styrd-borrning_750x500.pngIllustration över styrd borrning. Översta bilden visar momentet pilotborrning och den undre bilden moment hemdrag. Foto: Styrud

 

Hur arbete under jord kan påverka trafiken ovan mark
Trots att installationen av ledningarna sker under mark och vi slipper gräva upp marken mellan de två sänkbrunnarna kan vi inte utföra arbetet utan att bidra till påverkan av trafiken i området. Förberedelserna för hemdraget innebär att en mobilkran lyfter upp de ledningar som ska ner i marken mellan våra två sänkbrunnar. Mobilkranar behöver då ställas upp på E45:ans körfält vilket innebär att vi av säkerhetsskäl måste stänga av en bit av E45 under tiden som hemdraget ska ske. Då hemdrag ska ske vid två tillfällen under hösten (helgerna vecka 39 och 42) behöver avstängningen ske under hela den tid som hemdraget pågår (36-48 timmar) vid båda tillfällena. Läs mer om trafikpåverkan under helgerna vecka 39 och 42 här.