Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

I det här området ska spontarbetet göras. Foto: NCC.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

På gång vid Gullberg

I mitten av januari inleds installation av spont inför kommande arbetsmoment vid Gullberg. Störningar i form av buller kan komma att förekomma under arbetsperioden.

Installationsarbetet av spont är förberedelser inför kommande arbetsmoment som ska ske vid Gullberg. Spontarbetet beräknas att pågå i cirka fyra veckor. Buller kan förekomma från arbetsplatsen, men störningarna är inte kontinuerliga utan tysta arbeten förekommer också. 

När sponten är installerad ska schaktning och markförstärkande arbeten utföras. Vi förstärker marken där Västlänken ska gå med hjälp av kalk- och cementpelare som borras ned. Hur det arbetet går till kan du läsa om här. Vi beräknar att tunneldrivningen genom Gullberg startar runt sommaren 2020.

Västlänkens deletapp Centralen går genom både genom jord och lera samt berg. Klicka här för att läsa om hur vi bygger järnvägstunneln genom berg.