Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Minskade koldioxidutsläpp tack vare slagg

Det krävs en hel del betong för att bygga Västlänkens deletapp Centralen. Genom att använda betong i vissa produktionsmetoder, där nästan hälften av anläggningscementen ersatts med slagg, kan vi minska koldioxidutsläppen med hela 50 procent.

Betong har många bra egenskaper som passar sig för ett starkt och hållbart bygge. Betong är såväl formbart, ljudisolerande och håller en hög hållfasthet samtidigt som det är brandsäkert då betong inte kan brinna. Cement är en viktig beståndsdel i tillverkningen av betong men genererar koldioxidutsläpp som påverkar miljön negativt.

Begreppet betong har en tendens att blandas ihop med cement. Cement är dock enbart en beståndsdel som tillsammans med en blandning av sand, grus och sten skapar betong. Cementen används för att binda samman sand, grus och stenmaterial till en betongmassa. När dessa komponenter blandas med vatten uppstår en reaktion som får betongen att hårdna.

CO2-utsläpp motsvarande 1500 varv runt jorden med dieselbil

En viktig fråga för oss i Västlänken är hur vi kan arbeta för att den negativa klimatpåverkan av vårt arbete ska bli så liten som möjligt. Det är därför glädjande att vi genom att ersätta delar av den cement som behövs i tillverkningen av betong med slagg kan minska den negativa påverkan på miljön. Genom att använda oss av betong innehållande slagg kan koldioxidutsläppen minska med motsvarande 1500 varv runt jorden med en dieselbil. Förutom en betydande minskning av koldioxidutsläpp har betong innehållande slagg också visat sig vara mer robust än betong utan slagg. En viktig faktor för byggets hållbarhet.

Ökad kapacitet och mindre transporter

Vanligtvis köps betong in i kubikmeter och körs ut till de byggarbetsplatser där den ska användas. Transporten för betongen kan i vissa fall vara kritisk då betongen inte får stelna innan den kommit fram till bygget där den ska användas. Betong stelnar vanligen efter cirka två till två och en halv timma vilket innebär att transporten av betongen till arbetsplatserna behöver gå relativt snabbt.

Thomas Betong har under de senaste månaderna byggt en så kallad betongstation inne på arbetsområdet för deletapp Centralen. I betongstationen kan den mängd betong som vi på Trafikverket vill använda och beställer blandas direkt på plats. På så sätt kan vi undvika den kritiska delen av att transportera betong som annars råder samt minska antalet transporter.

Betongstationen ger oss förutsättningar att anpassa arbetet helt efter våra egna förutsättningar och behov vilket gör att kapaciteten kan ökas avsevärt. Allt material som behövs för att blanda betongen på plats levereras till betongstationen nattetid för att minimera påverkan på trafiken. Betongen blandas därefter färdig och körs sedan ut till de områden på vår arbetsplats där den ska användas. Påverkan på övrig trafik blir därför mindre då transporten sker inom vårt arbetsområde. Betongstationen är byggd mitt emot Skansen Lejonet på deletapp Centralens arbetsområde.