Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: NCC.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

På gång vid Gullberget

Vid Gullberget, som pryds av Skansen Lejonet, pågår just nu förberedelser inför den kommande bergtunneln som vi ska bygga genom berget. I maj startar tunnelarbetet med borrning och sprängning.

I maj startar tunnelarbetet med borrning och sprängning.Foto: NCC.

Skansen Lejonet är ett riksintresse för kulturmiljö, vilket gör att vi har höga krav för att undvika påverkan på byggnaden. Därför har vi under 2019 genomfört mindre prov-sprängningar för att noggrant mäta rörelser så att vi kan anpassa kommande sprängningsarbeten för att minimera skadliga vibrationer. Det har dessutom pågått arkeologiska undersökningar under 2019 där vi bland annat har hittat solur.

Tunnelarbetet påbörjas i maj

I maj påbörjar vi tunnelarbetet med borrning och sprängning. Förberedelser för att kunna påbörja tunnelarbetet pågår just nu. Vi har till exempel tätat berget, installerat spont och inom kort kommer vi att påbörja ett arbeta med att säkerställa att berget är tätt genom en provpumpning. Därefter ska vi schakta oss ned mot tunnelmynningen.

Hur ofta kommer sprängningar att ske? 

När tunnelarbetet startar kommer vi att gå varsamt fram, och vi planerar att spränga cirka 1-2 gånger i veckan för att minimera skadliga vibrationer. Sprängningarna kommer att ske på vardagar mellan klockan 07–19 och pågår i ett par sekunder per gång. Vi beräknar att arbetet med bergtunneln pågår i cirka ett år.