Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: NCC.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

På gång kring Kanaltorget

Västlänkens deletapper Centralen och Kvarnberget bygger för fullt på Kanaltorget och i närområdet. I sommar och fram till i höst pågår det flera arbeten där störningar i form av buller och vibrationer kommer att förekomma.

På Kanaltorget i höjd med Östra Hamngatan möts Västlänkens deletapp Centralen och Kvarnberget. I sommar och fram till i höst kommer det att pågå flera arbeten på och runtomkring Kanaltorget. På Kanaltorget ska till exempel spontning, betongarbeten för gjutning av brunnar och tunneltak samt ledningsomläggningar genomföras.

I närheten av Kanaltorget sker spontning, som görs för att stabilisera schaktväggar, på Sankt Eriksgatan som beräknas vara färdigt i augusti. Därefter kommer olika borrningsarbeten och berguttag, som kan göras genom exempelvis vajersågning eller sprängning, påbörjas i det här området.

Hur påverkas omgivningen?

Ovan nämnda arbeten kommer att medföra störningar i form av buller och vibrationer under tiden vi arbetar. Störningarna är inte kontinuerliga utan det förekommer också tysta arbeten. För att minimera påverkan på omgivningen har vi avskärmat delar av våra arbetsområden med byggplank, som hjälper till att skydda mot damm och buller, och där det är möjligt använder vi mobila bullerskärmar.

Vilka tider arbetar vi? 

Vi jobbar främst på vardagar mellan klockan 07-19, men även kvälls- och helgarbete kommer att ske. 

Tillfällig vistelse

Där vi överskrider riktvärdet för buller i mer än fem dagar i följd, eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod, erbjuder vi tillfällig vistelse efter samråd med tillsynsmyndigheterna. Berörda närboende kommer att kontaktas. Vill du läsa mer om tillfällig vistelse eller buller, klicka här.

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer under mark vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.