Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Inkoppling av ledning på Kanaltorget

I ett dygn under perioden 12-25 oktober kommer vi att koppla in en ledning på Kanaltorget. Störningar i form av buller kommer att förekomma under tiden vi arbetar.

På Kanaltorget har det under en längre tid pågått mycket aktivitet. Vi har tidigare i år bland annat utfört ledningsomläggningar och gjutit Västlänkens tunneltak i området. I ett dygn under perioden 12-25 oktober ska vi koppla in en ledning.

Hur påverkas omgivningen? 

Att koppla in ledningen är väderberoende vilket innebär att vi inte har möjlighet att säga exakt när arbetet kommer att utföras. Arbetet kommer att pågå under ett dygn, vilket innebär att även nattarbete kommer att förekomma. 

Under arbetsdygnet kommer bullrande arbeten att förekomma. De mest störande arbetena kommer vi att göra på dagen, men bulleralstrande arbeten kommer också att pågå nattetid. För att minimera vår påverkan på omgivningen använder vi till exempel en mobil bullerskärm som dämpar en del av bullret. 

Vad händer i området framöver?

Västlänkens deletapp Centralen kommer att vara i området runt Kanaltorget och arbeta fram till och med i november. När inkopplingen av ledningen är färdigställd kommer arbetet med att lägga om andra ledningar fortsätta. I november lämnar deletapp Centralen över arbetsområdet till Göteborgs stads projekt Hisingsbron.

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer under mark vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.