Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar en bil som åker på Bergslagsgatan i höjd med Regionens hus. I januari utökar vi arbetsområdet för att lägga om ledningar och påbörja byggnationen av ett utrymme för brandgasevakuering. Då stängs Bergslagsgatan för genomfartstrafik.

Västlänkens deletapp Centralen utökar sitt arbetsområde i januari för att lägga om ledningar och att påbörja byggnationen av ett utrymme för brandgasevakuering. Då stängs Bergslagsgatan för genomfartstrafik väster om utfarten från Regionens hus. Foto: NCC.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bergslagsgatan stängs för genomfartstrafik i januari

Västlänkens deletapp Centralen utökar sitt arbetsområde i januari för att lägga om ledningar och att påbörja byggnationen av ett utrymme för brandgasevakuering. Under tiden vi arbetar i området stängs Bergslagsgatan för genomfartstrafik.

Arbetet med att bygga Västlänkens deletapp Centralen pågår för fullt. Med start den 11 januari 2021 kommer vi att stänga Bergslagsgatan, väster om utfarten från Regionens hus, för genomfartstrafik i cirka två år. In- och utfarten till och från Regionens hus påverkas inte.

Vad ska byggas?

I området ska vi genomföra ledningsomläggningar och även starta byggnationen av ett ett utrymme för brandgasevakuering som kommmer vara placerat intill Station Centralen. Brandgasevakuering är en säkerhetsåtgärd för att hjälpa till att få bort eventuella rökgaser i stationsbyggnaden. Under perioden 11-22 januari kan störningar i form av buller förekomma på vardagar mellan klockan 07.00-19.00.

Hur påverkas framkomligheten?

Framkomligheten för fordonstrafiken kommer att påverkas när vi arbetar i området. I början av januari öppnas en ny lokalgata norr om Regionens hus som förbinder Centralenområdet och Stadstjänarebron med det nya Stationsmotet. För att nå E45 från centrum hänvisas trafikanter att använda den nybyggda gatan. Ska du åka till centrum från E45 hänvisas du till åka via Stationsmotet och Stadstjänarebron via en nybyggd sträcka på Södra Sjöfarten. När Bergslagsgatan är stängd för genomfartstrafik når trafikanter Regionens hus via Gullbergsvassgatan.

Gående och cyklister kommer fortsätt att kunna ta sig till Regionens hus från Centralstationen. Gång- och cykelvägen kan komma att ledas om, men det är möjligt att ta sig fram. Följ skyltning på plats. Det är också möjligt för gående att använda Kruthuslänken för att nå exempelvis Regionens hus eller andra platser i området.

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer under mark vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.