Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

På bilden syns Nils Ericsonsgatan i höjd där Västlänkens deletapp Centralen ska utföra ledningsomläggningar mellan 8 februari-1 juni.

På Nils Ericsonsgatan startar vi arbete med ledningsomläggningar 8 februari. Foto: NCC.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

I februari stängs Nils Ericsonsgatan för genomfartstrafik

Mellan 8 februari-1 juni ska Västlänkens deletapp Centralen lägga om ledningar på Nils Ericsonsgatan. Under tiden vi arbetar i området kommer Nils Ericsonsgatan att stängas för genomfartstrafik i riktning mot Åkareplatsen.

Arbetet med att bygga Västlänkens deletapp Centralen pågår för fullt. Mellan 8 februari-1 juni stängs Nils Ericsonsgatan för genomfartstrafik i riktning mot Åkareplatsen strax efter infarten till Nordstans parkeringsgarage. Utfarten från Nordstans parkeringsgarage påverkas inte. Observera att startdatumet nu är 8 februari - inte 1 februari som det var sagt från början. 

Anledningen till att gatan stängs för genomfartstrafik är för att vi ska lägga om ledningar innan vi i september kan påbörja byggnationen av en ny lastgata in till Nordstan. Inga entréer till kringliggande fastigheter påverkas under arbetet.

Hur påverkas framkomligheten? 

På grund av arbetet med ledningsomläggningar är Nils Ericsonsgatan avstängd för genomfartstrafik i södergående riktning mot Åkareplatsen och Ullevigatan fram till 1 juni. Under arbetsperioden är det inte möjligt att nå Nordstans parkeringsgarage från Åkareplatsen. Om du ska till parkeringsgaraget hänvisas du till att åka via Södra Sjöfarten eller E45 Götaleden och sedan Bergslagsgatan. Se mer i kartan nedan.

Från 1 juni till 31 augusti är Nils Ericsonsgatan öppen för genomfartstrafik igen. Under den här perioden är möjligt att nå Nordstans parkeringsgarage söderifrån. Därefter stänger vi gatan i höjd med Bergslagsgatan 1 september. Då börjar vi arbetet med den nya lastgatan in till Nordstan. Om du inte ska till området under tiden vi arbetar är det bra om du väljer andra vägar. 

Gående och cyklister kommer att kunna ta sig genom arbetsområdet under hela perioden. Däremot kan gång- och cykelvägen läggas om tillfälligt, men det är alltid möjligt att ta sig fram. Följ skyltning på plats.

På bilden visas en karta över centrala Göteborg där en orangea pil visar hur trafikanter kan köra till Nordstans parkeringsgage norrifrån via Södra Sjöfarten och E45 Götaleden och Bergslagsgatan.
Karta som visar hur trafikanter når Nordstans parkeringsgarage under tiden vi arbetar med ledningsomläggningar på Nils Ericsonsgatan. 

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer under mark vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.