Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

På bilden syns Västlänkens deletapp Centralens arbetsområde vid den norra delen av Nils Ericson terminalen, närmast Regionens hus. Här ska vi i februari blästra bort betong för att kunna fortsätta arbetet.

I det här området kommer arbetet med att blästra bort betong att ske med start 22 februari. Foto: NCC.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bullrande arbete i vår och sommar vid Nils Ericson terminalen

Under våren och sommaren kommer Västlänkens deletapp Centralen utföra bullrande arbete vid Nils Ericson terminalen. Arbetet startar 22 februari och pågår på vardagar mellan klockan 17-02.

Byggnationen av Västlänkens deletapp Centralen pågår för fullt. För att kunna fortsätta gjutningsarbetet i kommande Station Centralen behöver vi utföra bullrande arbeten i vår och sommar. Arbetet som ska utföras är att blästra bort betong med hjälp av vatten.

Vilka tider arbetar vi? 

Vi inleder arbetet med att ta bort betong mellan 22-26 februari. Därefter är planen att fortsätta arbetet mellan 19-23 april och vi beräknar att avsluta arbetet under perioden 7-11 juni. Arbetet pågår på vardagar mellan klockan 17-02. För att minimera vår påverkan på omgivningen kommer bullerdämpande åtgärder att sättas in där det är möjligt.

Arbetet sker inne på vårt arbetsområde vid den norra delen av Nils Ericson terminalen, närmast Regionens hus. Framkomligheten i området påverkas inte av det här arbetet.  

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.