Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

På bilden syns hur flera arbetar gjuter en del av station Centralens tunnelgolv. Foto: NCC.

Arbetet med gjuta den första delen av golvet i station Centralen pågick i en dag. Foto: NCC.

Nu har vi börjat gjuta golvet i Station Centralen!

Under förra veckan nådde vi en milstolpe i deletapp Centralen. Då gjöt vi den första delen av station Centralens tunnelgolv i full stationsbredd.

Västlänkens deletapp Centralen går framåt. Under förra veckan började vi att gjuta den första delen av tågtunnelns botten i station Centralen. Gjutningarna av tågtunnels golv i station Centralen görs i olika etapper. Bottenplattan, eller tågtunnelns golv som gjöts den här gången, är 50 meter bred och 20 meter lång. Att gjuta övriga etapper kommer framöver att ske cirka en gång i månaden.

- Det är glädjande att vi har börjat gjuta en del av tågtunnels golv. Jag ser fram emot att se station Centralen börja växa fram ännu mer, säger Mikael Larsson, delprojektledare för deletapp Centralen.  

Gjutningen inleddes tidigt på morgonen och pågick till sent på kvällen. Totalt användes cirka 1 900 kubikmeter betong. För att kunna färdigställa gjutningen använde vi tre betongpumpar under dagen. Cirka 90 personer arbetade under dagen för att kunna gjuta den här etappen.

När golvet är gjutet kommer vi framöver att återvända och bland annat börja gjuta perronger.

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer under mark vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.