Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

På bilden syns en grävskopa och de bruna spontplankorna som kommer att dras upp vid Kruthusgatan. Foto: NCC.

Foto: NCC.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Dragning av spont vid Kruthusgatan

På vardagar under perioden 3 maj-25 juni kommer bullrande arbeten att pågå vid Kruthusgatan och Gullbergsvassgatan. Arbetet sker inne på vårt arbetsområde och påverkar inte framkomligheten i området.

Västlänkens deletapp Centralen har cirka 250 meter färdiggjuten tågtunneln i området vid Kruthusgatan och Gullbergsvassgatan. Innan vi kunde börja bygga tunneln i området så installerade vi spont som är en stödkonstruktion. Installation av spont gjorde vi för att kunna schakta säkert ner till rätt djup och för att stabilisera schaktväggarna.

Hur påverkas omgivningen?

På vardagar mellan 3 maj-25 juni mellan klockan 07-19 kommer bullrande arbeten att pågå inne på vårt arbetsområde, mellan Kruthusgatan och Gullbergsvassgatan, eftersom att vi ska dra bort spont där vi har en färdiggjuten tunnel. Sponten kommer sedan att kunna återanvändas inom projektet.

Tillfällig vistelse

Berörda närboende, som vi erbjuder tillfällig vistelse under arbetsperioden, kommer att kontaktas via ett separat brev. Om du vill läsa mer om tillfällig vistelse kan du klicka här.

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer under mark vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.