Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild föreställande Kanaltorget och rivningen av Götaälvbron

Västlänken återanvänder betong från Götaälvbron

Betong från Götaälvbron och bergkross från sprängningarna vid Korsvägen. Det är exempel på massor som återanvänds inom Västlänkens deletapp Centralen.

Omkring 20 000 ton krossad betong från rivningen av Götaälvbron används nu som återfyllnadsmaterial ovanpå den färdigställda tunneln, mellan Gullberget och Centralstationen. Syftet med återfyllnaden är att återställa området till rätt markhöjd.

Vi återanvänder även andra massor inom projektet, till exempel bergkross som sprängts ut ur tunnlarna vid deletapp Korsvägen samt från sprängningarna i Gullberget.

Billigare och mer miljövänligt

Bergkross och en grävskopa
En del av massorna på plats vid deletapp Centralen.  

Att återanvända massor är ett billigare och mer miljövänligt alternativ till att tillföra nya. Bland annat så slipper entreprenören köpa in nybrutna massor och det går att undvika onödiga utsläpp genom att förflytta massor kortare sträckor inom staden, istället för att frakta in från andra delar av landet.

Höga krav på logistik och miljö

Ambitionen inom projektet är att återanvända så mycket material som möjligt, men att lyckas sätter höga krav på logistiken. Det finns sällan ytor att förvara massor på i de olika deletapperna, vilket innebär att tiden för när vi bryter fram massor, när de ska fraktas och när de ska användas som återfyllnad måste klaffa.

Innan massorna kan återanvänds genomgår de analyser och laktester, för att säkerställa att de inte innehåller halter av ämnen som kan förorena mark eller vatten över tid. Alltså så att massorna uppfyller de miljökrav som ställs.

Här kan du läsa mer om hur massor hanteras inom projektet (Trafikverket)

Bild på utsidan av tunneltaket.
Tunneltaket massorna ska läggas på.