Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild tagen nerifrån schaktet. Fyra personer iklädda varselkläder står till vänster i bild. En orange grävmaskin står på ett lerigt underlag i schaktets västra ände. I bakgrunden syns Nordstan.

Västlänken bygger ny tunnel in till Nordstan

Idag går transporter till Nordstan via en lastgata vid Kanaltorgsgatan - där Västlänkens huvudtunnel snart ska byggas. Därför ersättas nu lastgatan med en ny transport-tunnel som ska gå igenom Hisingsbro-rampen och under Nils Ericsonsgatan.

Vid Nils Ericsonsgatan bygger vi just nu en ny lastgata för transporter till Nordstan. Den nuvarande lastgatan ligger norr om Nordstan, vid Kanaltorgsgatan, men eftersom Västlänkens huvudtunnel snart ska börja byggas där måste den ersättas.

Den nya lastgatan kommer att bli en tunnel som går under och igenom Hisingsbro-rampen, under Nils Ericsonsgatan och vidare in i köpcentrumets källare.

Bild på schaktet uppifrån. I förgrunden står en orange grävmaskin. I bakgrunden syns rampen till Hisingsbron med biltrafik. Under bron syns den färdiga tunneldelen som den nya lastgatan ska docka an till.
På bilden ser du den redan färdigställda tunneldelen inne i Hisingsbron och hur vi har schaktat ur för tunneletapp 1.  

Tunneletapp 1

I tunnelns första etapp pågår just nu arbeten med att armera grovbetong inför kommande gjutning av en av tunnelns bottenplattor. Efter det kommer väggar och tak gjutas. Längre fram i schaktet, närmre Nordstan, gräver vi ut lera för att sedan kunna gjuta även där. Leran hindrar väggarna i tunneln från att ge vika, men när det nu satts upp stämp behövs inte längre leran som motvikt.

I bortre delen av schaktet gräver vi bort lera för att sedan kunna gjuta tunnel där.  

Tunneletapp 2

För att kunna påbörja arbetet med att bygga tunnelns andra etapp, de sista 10 metarna mot Nordstan, måste det sättas spont och påla. Spontväggara gör det möjligt för oss att schakta ur och hålla massorna borta när vi bygger tunneln, sen när tunneln är färdig tas sponten bort. Och pålarna förankrar bottenplattorna som sen ska gjutas där.

Arbetena med att bygga den nya lastgatan har pågått sedan september och kommer bli klara till sommaren 2022. Då kommer transporter rulla in i Nordstan via den nya lastgatan.

Här kan du läsa mer om hur trafiken lägst med Nils Ericsonsgatan påverkas under byggnationen av den nya lastgatan:

Länk till nyhet om hur Nils Ericsonsgatan stängs för genomfartstrafik (Trafikverket.se)