Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Korsvägen. Foto: Kasper Dudzik
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förberedande arbeten på Korsvägen

Inför bygget av Västlänkens station Korsvägen förbereder vi mark och träd för att underlätta trädflytt. Vi tar bort kantsten närmast träden, beskär och binder upp grenar. De förberedande arbetena startar den 2 oktober och pågår i närmare tre veckor.

Vi förbereder för att senare i höst kunna flytta cirka 70 träd runt Korsvägen som påverkas av byggets första skeden: utfart från arbetstunneln Liseberget söder om Världskulturmuseet, etablering vid Landeriet, ny bussficka vid Universeum, Korsvägens schakt etapp 1 utanför Universeum och ny utfart transportväg Universeum/Liseberg. Byggstart är våren 2018.

Att förbereda och flytta träd ingår i våra förberedande arbeten och nödvändiga tillstånd har vi fått av Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Borttag av kantsten påverkar ett bilkörfält norrut
För att trädflyttningsmaskinen enkelt ska komma åt att lyfta träden tar vi bort kantsten, eventuell ytbelägggning och skär en skåra i asfalten. Det norrgående bilkörfältet närmast Universeum stängs av klockan 9-15 i cirka tre veckor; arbetsområdet flyttar sig i etapper. Gång och cykelbanan hålls öppen. Kantstenen återställs efter trädflytten.

Vi kommer också att ta fram en ledning i marken nedanför Landeriet. Det påverkar framkomligheten på gång- och cykelvägen under några timmar en dag.

Exempel på hur det kan se ut när kantstenen är borttagen.
Exempel på hur det kan se ut när kantstenen är borttagen.

Träden förbereds för ny adress i staden
Arborister och experter inom både Trafikverket och Göteborgs Stad har inventerat alla träd för att få en överblick av trädens hälsa, ålder och art. Vi har därför kunnat planera för varje enskilt träd, hur de på bästa sätt ska tas om hand för att klara sig och vilka träd som har rätt förutsättningar att klara av en flytt. Till förberedande arbeten, flytt och eftervård av träden har vi upphandlat en entreprenör som gör detta dagligdags.

För att förbereda träden för flytt kommer arborister att beskära och binda upp grenar i träden. Det är ett normalt förfarande och syftar till att skydda träden vid transport. Arboristerna arbetar dagtid klockan 7-16 i max tre veckor.

De flesta av dessa träd flyttar till en ny permanent plats i staden för att pryda andra områden och parker, till exempel i Frihamnen eller på St Sigfridplan. Några ska få bli omskötta på plantskola innan de kommer tillbaka till staden igen. Träden är relativt små och det är vanligt att flytta träd av denna storlek både inom staden och från plantskolor. Vi planerar att flytta träden senare i höst och återkommer närmare med mer information.

Uppbundet träd, redo för flytt till ny plats i staden.
Uppbundet träd, redo för flytt till ny plats i staden.