Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafiklösningen på den östra sidan kommer att vara fram till 2020. Illustration: Trafikverket

Trafiklösningen på den östra sidan kommer att vara fram till 2020. Illustration: Trafikverket

Korsvägens tre norrgående filer blir en

Trafiklösningen vid Korsvägens östra hörn beräknas vara klar i slutet av mars. Något senare kommer bullerskyddsplanken vara uppe. Gångvägen i Örgrytevägen från Korsvägen till Liseberg görs permanent samtidigt som Lisebergsallén kan användas igen.

En av Västlänken tre stationer kommer att ligga vid Korsvägen. Bygget kommer att pågå på den östra sidan av Korsvägen fram till 2020 och vi arbetar för att trafiken ska ha så god framkomlighet som möjligt under byggtiden.

Just nu är det en del arbeten vid Korsvägens östra hörn som påverkar framkomligheten för bilar, cyklister och gående. Viss omledning kan ske, följ skyltning på plats. Vi tar succesivt över hela vårt arbetsområde och genomför stegvis den trafiklösning som kommer att vara fram till sommaren 2020. Det innebär att det vid Korsvägen blir ett körfält norrut och även ett körfält österut på Örgrytevägen. Vi kommer att göra gångvägen till Liseberg i Örgrytevägen permanent. Besökarna kommer också att kunna välja att gå upp till Lisebergsallén via en trappa.

Flera av arbetena pågår parallellt och våra normala arbetstider är mellan 07-19. Vissa arbeten i trafiken utförs mellan klockan 19-22. I slutet av mars beräknas trafiklösningen vara klar. Arbeten som pågår är bland annat:

  • Servicevägen till Liseberg och Universeum rätas ut mot Örgrytevägen
  • Byggutfart byggs mot Örgrytevägen, vid Korsvägen och Liseberg
  • Bygginfart byggs mot Södra vägen
  • Permanent gångväg från Korsvägen till Lisebergs huvudentré 
  • Trappa byggs från gångvägen upp till Lisebergsallén
  • Arbetsområdet utökas, byggplank sätts upp
  • Tre norrgående filer blir en
  • Refug byggs på Örgrytevägen för gående vid arbetsområdet
  • Övergångsstället vid Eklandagatan flyttas något

Filmen nedan ger en översiktlig bild av framkomligheten vid Korsvägen när vi genomfört förändringen.

 
Bullerskyddsplank uppe i april

På arbetsområdet vid östra Korsvägen pågår bland annat spräckning av berg, schaktning och ledningsomläggningar. Bland annat får Liseberg och Universeums serviceväg en ny sträckning. Arbetet med kalkcementpelare fortsätter någon vecka till. Denna vecka borrar vi för markundersökningar. Våra arbeten kan periodvis vara störande för de närmast passerande, men mestadels är det maskinerna som låter.

Bullerskyddsplanket är uppe på en sida, arbetet återupptas i februari i samband med att vi utökar vår arbetsyta. Planken beräknas vara uppe i april. För att fästa bullerskyddsplanken på ett säkert sätt genomför vi först grundarbeten som medför ett visst buller för passerande, framför allt under någon vecka när vi slår ner fundament av stål.

Sekantpålning startar till sommaren

För att kunna bygga stationsdelen under mark behöver vi gräva schakt. Innan dess behöver vi få en stödkonstruktion på plats och vi startar med sekantpålning i sommar. Där jorddjupen är stora använder vi så kallade sekantpålar, vilket är en fördel ur bullerhänseende. Vi använder även stålspont som slås och vibreras ner, medan sekantpålar skruvas ner i jorden för att de sista metrarna borras ned i fast berg.

För senaste nytt om framkomligheten i trafiken: www.trafikgoteborg.se eller www.trafiken.nu