Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arkeologiskt undersökningsområde i Landeriparken

Bildtext: Landeriparken ligger vid Korsvägen. Den gröna ytan på bilden till höger är det område som undersöks noggrannast, den röda inte alls. FOTO: Länsstyrelsen, Lantmäteriet , ESRI, Trafikverket

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arkeologiska undersökningar i Landeriparken

Inför bygget av Västlänkens station Korsvägen kommer arkeologer att undersöka fornlämningen efter Johannebergs landeri. Mellan vecka 6 och 12 pågår arbetet och Landeriparken stängs av.

En del av Station Korsvägen kommer att gå under Landeriparken. Här möts jordschakt med betongtunnel och bergtunnel i ett så kallat bergpåslag. Länsstyrelsen bedömer att fornlämningen inte är av sådan betydelse att den utgör ett hinder för bygget, däremot har den ett vetenskapligt värde och kommer att undersökas.

Johannebergs landeri har anor tillbaks till 1700- talet och marken med bland annat grönsaksodlingar, fruktträd och köksträdgård utgjorde ett betydelsefullt tillskott till stadens invånare. Vid 1800-talets början hade landeriet en omfattande trädgårdsodling fördelad på en övre och nedre trädgård. Troligtvis odlades huvudsakligen frukt och grönsaker.

Det är landeriets trädgård från 1700- och 1800-tal som kommer att undersökas och dokumenteras. Syftet med dokumentationen är att ge meningsfull kunskap om det historiska samhälle som fornlämningen representerar, men även att skapa ett kunskapsunderlag för att om möjligt återskapa landeriparken. Arkeologerna förväntar sig att undersökningen ger en fördjupad kunskap om landeriproduktionens storlek och inriktning över tid i ett regionalt och internationellt perspektiv.

Du kan även följa undersökningen på Arkeologernas blogg: http://arkeologerna.com/uppdrag/johannebergs-landeri-i-goteborg/

Landeriparken stängs av
De arkeologiska undersökningarna görs mellan vecka 6 och 12. Arbetsområdet kommer att vara avstängt med byggstängsel och man kommer att ta bort 50 cm av ytlagret. Gångvägen i Landeriparken och trappan i mitten av parken kommer att vara avstängda. Gångtrafik hänvisas med orange skyltning.