Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mynningen för den västra arbetstunneln kommer att ligga norr om Chalmerstunneln, den östra vid Världskulturmuseets parkering. Vårt arbetsområde är det lila området och arbetstunnlarna i grönt. Foto: DigitalGlobe, Microsoft
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nedtagning av träd utanför västra arbetstunneln – Södra vägen

Som förberedelse inför etablering av vårt arbetsområde vid Södra vägen kommer vi att ta ner femton träd vid den västra arbetstunnelns mynning, norr om Chalmerstunneln.

Arbetet beräknas ta en till två dagar och påbörjas under torsdagen. Arbetet påverkar periodvis den västra gångbanan, norr om Chalmerstunneln.

Vi planerar att senare i vår/sommar etablera oss med arbetsbodar, infartsvägar för byggtrafik och bullerskyddsplank. Vårt arbetsområde är det lila området på bilden. Vi kommer inom kort att bjuda in de närmast berörda, både boende och verksamheter, till ett informationsmöte om vad som kommer att hända vid mynningarna till arbetstunnlarna.

Göteborgs Stad och Trafikverket har sedan 2014 inventerat cirka 1 500 träd i gatu- och parkmiljö för att få en överblick av trädens hälsa, ålder och art. Inventeringarna ligger till grund för de beslut som tas om träden för att inga värden ska gå förlorade i onödan. Som det ser ut i dagsläget kommer vi att kunna bevara cirka 300 träd genom tillfällig eller permanent flytt och cirka 700 träd kommer att kunna bevaras på plats. De 500 träd som vi bedömer inte klara av en flytt eller de påfrestningar som de skulle utsättas för om de står kvar under byggtiden, ersätter vi med nya träd.