Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Västra mynningen ligger strax norr om Chalmerstunneln och den östra vid Världskulturmuseets parkering. Bilden visar arbetstunnlarna (grönt) och vårt arbetsområde (lila). Foto: DigitalGlobe, Microsoft
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Etablering och förberedande arbeten vid arbetstunnlarna Södra vägen

Vi planerar för byggstart i sommar för Västlänkens deletapp Korsvägen, förutsatt att alla tillstånd är på plats. Efter påsk börjar vi med att etablera oss med arbetsbodar, infartsvägar för byggtrafik och bullerskyddsplank.

Vi etablerar oss på en del av parkeringen söder om Världskulturmuseet och precis norr om Chalmerstunneln med bland annat arbetsbodar och verkstad för underhåll av de maskiner som används för att bygga arbetstunnlarna. Vi kommer att stänga av arbetsplatserna med ett staket till dess att våra bullerskyddsplank kommer upp.

Parkeringar som berörs
Vårt arbete vid arbetstunnlarnas mynningar påverkar parkeringsplatser under hela byggtiden. Efter påsk behöver vi ta bort nästan alla platser på parkeringen bredvid Världskulturmuseet och parkeringsplatserna vid Södra vägen 77-81.

Trädflytt vecka 15
Som förberedelse har vi flyttat och tagit ner träd. Ytterligare sex träd kommer att flyttas från allén framför parkeringen vid Världskulturmuseet, fyra träd placeras framför Världskulturmuseet och två placeras ca 200 meter söderut på Södra vägen. Träden flyttas under vecka 15, vi beräknar att det tar en kväll och det görs efter 19.00. Flaggvakter stänger av biltrafiken under korta perioder.

Ny utfart vid Världskulturmuseet
Vid Världskulturmuseets parkering bygger vi en ny ut- och överfart med trafikljus för att lastbilar till båda arbetstunnlarna ska kunna vända här och åka tillbaka söderut. Gång- och cykelbanan kommer att vara öppen men anpassas till den nya lösningen. Arbetet startar i maj och tar ungefär en månad.

Gångbanan vid den västra mynningen stängs av måndag vecka 16, gående hänvisas till den östra sidan av Södra vägen.

Bullrande arbeten
Vi kommer under april/maj att rensa bort marklagret så att berget kommer fram där tunnelmynningarna kommer att vara.

I sommar planerar vi, förutsatt att alla tillstånd finns, att göra de så kallade förskärningarna till arbetstunnlarna. Genom att borra och spränga bort berget gör vi en rak vägg där tunneln kan börja. Samtidigt tätas sprickor i berget genom injektering av en blandning av vatten och cement, och berget förstärks med inborrning av bergbultar. Arbetet tar cirka en månad.

I månadsskiftet juli/augusti är det dags att börja spränga ut arbetstunnlarna. I början sker det med mindre salvor och några gånger per dag, när vi kommit in en bit i tunnlarna spränger vi en till två gånger om dagen i respektive tunnel.

När vi borrar i berget uppstår stomljud och vid sprängning blir det både ljud och vibrationer. Villkoren i vår miljödom innebär att vi under vardagar mellan 07-19 normalt får bullra 45 decibel inomhus, vilket är ungefär som en tyst modern diskmaskin. Mellan 19-22 sjunker det till 35 decibel, vilket är samma som på helger mellan 07-19. Vi kommer inte att arbeta med bullrande arbeten under natten.

Kortvariga trafikuppehåll
Den första månaden när vi spränger behöver vi av säkerhetsskäl stänga av Södra vägen vid arbetstunnlarnas mynningar, i cirka 10 minuter per gång. För att minska störningar i trafiken sker dessa avstängningar bara mellan klockan 09-10 och mellan 13-14. All trafik; gående, cyklar, bilar och kollektivtrafik stängs av. Efter cirka en månad har vi kommit in en bit i tunneln och behöver inte längre stänga av trafiken vid sprängning.

Bli uppringd innan sprängning
Du kommer att kunna anmäla dig till en telefontjänst för att bli uppringd/få sms cirka 30 minuter innan vi spränger. Mer information kommer närmare byggstart, håll gärna utkik på vår webb när tjänsten finns tillgänglig.

Byggtrafik
Alla bergmassor från stationen och spårtunneln fram till Landala kommer att tas ut via dessa arbetstunnlars mynningar. In- och uttransporter sker via Mölndalsvägen till E6. Betong och installationsmaterial kommer senare att tas in via arbetstunnlarna.

Mölndalsvägen kommer även att trafikeras av byggtrafiken till och från Korsvägens schakt, men de första två åren går transporterna från schaktet ut till E6 via Örgrytevägen.

Den mest intensiva perioden för byggtrafik på Mölndalsvägen är under 2019-2023. För att smuts från arbetsplatsen inte ska sprida sig kommer vi att ha hjultvättar vid alla byggutfarter.