Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Station Korsvägen kommer att ha tre uppgångar. Det blir en ny placering för den västra uppgången.

Station Korsvägen kommer att ha tre uppgångar. Det blir en ny placering för den västra uppgången.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Detaljplanen för västra uppgången till Västlänkens station Korsvägen har vunnit laga kraft

Göteborgs stad har antagit den nya detaljplanen som innebär att station Korsvägens västra uppgång har fått en ny placering vid Artisten i hörnet av Johannebergsgatan–Olof Wijksgatan.

Tanken är att den nya uppgången ska integreras i en framtida tillbyggnad till Artisten. Nu startar vårt projekteringsarbete för den nya placeringen av den västra uppgången. Brandgasventilationen blir kvar enligt planerat men eventuellt kommer friskluftsintaget att få ett nytt läge. Vi kommer tillsammans med staden göra en trädinventering vid uppgångens nya läge.

Gångtunneln mellan station Korsvägen och den västra entrén i Artisten kommer att gå genom både berg och jord. Bergtunneldelen kommer att sprängas fram under marken, från stationsdelen vid Renströmsparken, under början av 2019. Jordschakt och betongarbeten för delen närmast Artisten kommer att utföras senare.

Västlänkens station Korsvägen kommer att ha tre uppgångar: mittentrén med uppgång direkt till kollektivtrafiken, den östra som kommer att ligga i hörnet av Korsvägen mellan Liseberg och Universeum och den västra som nu har en ny placering vid Artisten i hörnet av Johannebergsgatan–Olof Wijksgatan.

Länk till Göteborgs stad, Plan- och byggprojekt