Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Etapp ett, på den östra sidan, pågår mellan 2018-2020. Illustration station Korsvägen: White Arkitekter

Etapp ett, på den östra sidan, pågår mellan 2018-2020. Illustration station Korsvägen: White Arkitekter

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förberedande arbeten och etablering vid Korsvägen

Från mitten av april kommer vi att synas med förberedande arbeten vid Korsvägens östra sida. Under våren gör vi markundersökningar, bygger trafiklösning och etablerar oss. Efter sommaren startar arbetet med schaktet, förutsatt att alla tillstånd finns.

Västlänkens station Korsvägen kommer att ligga under knutpunkten Korsvägen. Arbetet delas in i två etapper, delvis för att minska vår påverkan på trafiken. Etapp ett, på den östra sidan, pågår mellan 2018-2020.

Markundersökningar i april
Vi kommer under vecka 16 och 17 att göra kompletterande markundersökningar och installationer av grundvattenrör på ytan norr om Universeum samt gång- och cykelbanan. Vi kommer att använda en borrvagn och geoteknikrigg, och det buller som uppstår låter normalt mindre än den omgivande trafiken. Arbetet utförs mellan klockan 07-19.

Vi stänger av höger körfält på Södra vägen tis-fre vecka 16 kl.09-15, samt mån-fre vecka 17 kl.09-15. Cykelvägen som passerar längs med Södra Vägen kommer att stängas av och ledas om under cirka en vecka, under tiden undersökningar utförs längs med cykelvägen. Följ skyltning på plats. En borrpunkt kommer utföras så att borrvagnen skymmer sikten vid ett övergångsställe. Vi kommer då att ha en flaggvakt när människor passerar övergångsstället.

Borrning för uttagsbrunnar i maj
Under vecka 20 kommer vi att borra två uttagsbrunnar för grundvatten vid Korsvägen. Parkeringsplatsen och ytan norr om Universeum påverkas då borrvagnen kommer att stå uppställd och förflyttas under tiden arbetet utförs. Arbetet utförs dagtid mellan 7-19 med hjälp av en brunnsborrigg. Arbetet kommer normalt bullra mindre än omgivande trafik.

Etablering med arbetsbodar
I vår etablerar vi oss i Landeriparken och på den östra sidan av Korsvägen. Vi kommer först att sätta upp staket runt arbetsområdena men kommer att byta ut dem mot bullerskyddsplank efter semestern. Vi kommer även att sätta upp byggbodar.

Parkeringar som berörs
Det östra schaktet kommer att vara norr om Universeum, där parkeringarna finns idag. Vi flyttar de flesta av parkeringsplatserna till en ny plats mellan Universeum och Världskulturmuseet, även bussficka för på- och avstigning kommer att finnas här. Arbetet startar under sommaren och tar cirka en månad.

Träd
Som förberedelse har vi flyttat och tagit ner träd. Tre träd kommer i juni att tas ned vid den nya parkeringen mellan Universeum och Världskulturmuseet. Dessa träd ersätts med nya som vårdas på plantskola innan återplantering.

Vi kommer under augusti att ta ner cirka tio träd i arbetsområdet för etapp ett, i sluttningen mot Liseberg.

De fyra träd vi tidigare denna vecka flyttat från allén vid parkeringen vid Världskulturmuseet till framför Världskulturmuseet behöver en ny växtbädd. I början av vecka 16 kommer vi att gräva bort den gamla jorden för att fylla på med nytt material. Vi kommer att leda om biltrafiken ut i spårvagnspåren utanför Världskulturmuseet mellan klockan 9-15, arbetet beräknas ta någon-några dagar. Spårvagnstrafiken påverkas inte utan kommer att gå som vanligt.

Tre norrgående körfält minskas till ett
För att göra plats för schaktet behöver vi minska de tre norrgående bilkörfälten i Korsvägen till ett, detta görs i vår/sommar. Vi börjar med att leda om cyklisterna till den västra sidan, gående kan använda en gångbana fram till hållplatsområdet. Kollektivtrafiken kommer att gå som vanligt. Denna trafiklösning varar under den första etappens byggtid, som är mellan 2018–2020.

Vi kommer också att bygga om servicevägen till Universeum så att den ansluter till Örgrytevägen. Örgrytevägen österut, fram till Lisebergs huvudentré, kommer att ändras från två bilfiler till en bilfil.

Markarbeten i sommar
Vi kommer i sommar att rensa berget vid Liseberget från jord inför sprängningsarbete i schaktet. Under augusti och september flyttar vi markledningar.

Själva schaktarbetet, som att slå spont, gräva oss ner i ett schakt och gjuta tunneln, startar först när vi fått de sista tillstånden. Preliminärt startar vi i augusti.

Byggtrafik
Under etapp ett sker intransporter till schaktet via Mölndalsvägen och uttransporter via Örgrytevägen till E6. För att smuts från arbetsplatsen inte ska sprida sig kommer vi att ha hjultvättar vid alla byggutfarter.