Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafik på Korsvägen. Foto Kasper Dudzik

Trafik på Korsvägen. Foto Kasper Dudzik

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Något begränsad framkomlighet vid Södra vägen och östra Korsvägen

Våra arbeten vid Korsvägen och arbetstunnlarna vid södra vägen påverkar gående, cyklister, bilister och parkeringar. Omledning av trafik görs i omgångar i sommar och på höstkanten.

Södra vägen, vid parkeringen söder om Världskulturmuseet Vi startar arbetena efter semestern och de görs i etapper. Följ skyltning på plats.

För att få plats med etablering och in- och utfart för lastbilar flyttar vi gång- och cykelbanan vid parkeringen söder om Världskulturmuseet något västerut, samtidigt som den blir lite smalare. Vid utfarten bygger vi en överfart så att lastbilarna kan svänga söderut från arbetsområdet. In- och utfart till arbetsområdet kommer att markeras med portaler. Det kommer att finnas trafikljus för att säkerställa säkra transporter till arbetsområdet.

Södra vägen, västra sidan mellan Världskulturmuseet och Chalmerstunneln
Vi gör ledningsarbeten, med start i början av juni och beräknas pågå i cirka en månad. Arbetet startar mittemot Världskulturmuseet och drivs därefter söderut fram till Chalmerstunneln.

Biltrafiken leds om till körfält för kollektivtrafik. Avstängning av parkeringsplatser kommer att ske i två separata omgångar. Informationsskyltar på parkeringarna är uppsatta. Gående hänvisas till den östra sidan av Södra vägen, övergångsställe finns mittemot Världskulturmuseet. Handikapparkeringen söder om Cederbourgsgatan är flyttad till Eklandagatan. I början av juni, i ungefär en veckas tid, stänger vi av utfarten från Cederbourgsgatan mot Södra vägen.

Även under vecka 33 så fortsätter vi att leda om trafiken söderut, från Cederbourgsgatan till Chalmerstunneln, till spårvagnsspåren. Vid Chalmerstunneln står flaggvakter för att leda trafiken över spårkrysset. Kollektivtrafiken påverkas inte. Denna vecka lägger Västlänken en spillservis (ledning för vatten) i gatan och fortsätter arbetet med signaler vid arbetsområdet öster om Södra vägen. Arbetet pågår mellan kl 07-16. Arbetet kan komma att uppfattas som störande i närområdet.

Korsvägen
Under juni kommer vi vid vårt arbetsområde på den stora ytan norr om Universeum att göra olika arbeten som bland annat markprovtagning och ledningsarbeten. Arbeten sker vardagar mellan 7-19 och påverkar trafiken närmast och parkeringen norr om Universeum.

Efter sommaren kommer vi att dra vattenledningar från södra änden av Universeum fram till vårt arbetsområde på Korsvägen. Vårt arbetsområde ligger på avsläppningsfickan framför Universeum och påverkar periodvis avsläppningsfickan samt även infart till parkeringarna norr om Universeum. Cyklar och gående kan passera med begränsad framkomlighet.

Ungefär samtidigt kommer vi även att bygga en ny mindre parkeringsplats och bussficka för på- och avstigning mellan Universeum och Världskulturmuseet eftersom vårt arbetsområde kommer att ligga där parkeringen finns idag. Längs med den aktuella sträckan kommer ett bilkörfält att stängas av, den befintliga gång- och cykelbanan flyttas något österut samtidig tar vi ner tre träd.

Vi genomför stegvis den trafiklösning som kommer att vara fram till sommaren 2020. I höst påbörjar vi den planerade avsmalningen av de norrgående filerna runt arbetsområdet. Det blir ett körfält genom östra Korsvägen och bort till Lisebergs huvudéntre. Längs Örgrytevägen österut blir det även en gångbana och en trappa byggs upp till dagens gångstråk mot Liseberg. I slutet av augusti startar vi ombyggnationen av Universeums serviceväg så att den ansluter till Örgrytevägen. 

Aktuell information om framkomlighet hittar du alltid på www.trafikgoteborg.se