Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vi börjar med att forma tunnelmynningarna innan vi spränger oss bort mot Korsvägen där station Korsvägen kommer att byggas. Bilden visar arbetstunnlarna (grönt) och vårt arbetsområde (lila).  Foto: DigitalGlobe Microsoft
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bergarbeten vid tunnelmynningarna Södra vägen

Den 2 juli börjar vi med borrning och vajersågning i berg vid Södra vägens arbetstunnlar. Vi behöver skapa en vertikal yta för tunnelmynningen, en så kallad förskärning, innan vi kan spränga oss vidare in i berget och arbetstunnlarna.

Västra mynningen ligger strax norr om Chalmerstunneln och den östra mynningen söder om Världskulturmuseet. Arbetstunnlarna behövs för att ta ut berget från stationsdelarna och tunneldelen fram till Landala.

Bergarbeten
Förskärning av tunnelmynningarna innebär att vi tar bort berget för att få en slät och vertikal yta. Arbetet startar vecka 27, gör uppehåll för semester, och fortsätter vecka 32. Arbetet består av borrning, vajersågning och sprängning. Just nu koncentrerar vi arbetar till arbetstunneln söder om Världskulturmuseet innan vi kommer att gå över till arbetsområdet norr om Chalmerstunneln. Vi håller på att uppdatera tidplaner efter semestrar men beräknar att sprängningarna vid arbetstunneln söder om Världskulturmuseet kommer att starta i höst.

I berget runt den blivande tunneln borrar vi hål. I dessa injekteras en blandning av vatten och cement, så kallad injektering, vilket innebär att eventuella sprickor i berget tätas. Det gör vi för att säkerställa att grundvattnet i berget inte påverkas. Vi borrar för att förstärka berget med bland annat bergbultar.

Även inför vajersågningen borrar vi hål. Genom hålen förs en kraftig stålvajer som sektionsvis skär bort block från berget. I det frilagda blocket borrar vi för sprängmedel, blocken sprängs till mindre delar och transporteras ut. Vid sprängning uppstår en mycket kort ljudstöt. Sprängning planeras att ske två gånger om dagen. Därefter kommer vi börja spränga ut arbetstunneln; planering pågår och mer information kommer efter sommaren.

Vid arbetsområdet norr om Chalmerstunneln sätter vi upp mobila bullerskärmar mot den närmaste fastigheten i norr. Illustration: NCC

Bullrande arbeten och bullerdämpande åtgärder
Luftburet buller kommer främst från våra arbeten med borrning, sprängning, spontning, schaktning och pålning. Stomljud uppstår när vi borrar i berg.

Vi utför borrningen med hjälp av en borrigg som avger ett monotont och relativt högfrekvent ljud. Runt om borriggen placerar vi bullerdämpande skärmar för att hålla nere bullernivåerna. Vid arbetsområdet norr om Chalmerstunneln sätter vi upp mobila bullerskärmar mot den närmaste fastigheten i norr. Dessa kommer att ha effekt framför allt för boende på de nedre planen, men på grund av vinkeln ger de inte någon större verkan för de övre planen. De fasta bullerskyddsplanken kommer att sättas upp efter sommaren.

Våra arbeten under perioden kommer att vara störande för de närmast boende och verksamheter, helgfria vardagar mellan 07.00 och 19.00. Störningarna är inte kontinuerliga utan det förekommer också tysta arbeten.

Riktvärde buller
Villkoren i vår miljödom innebär att vi helgfria vardagar mellan 07.00-19.00 normalt får bullra 45 decibel inomhus, ekvivalent (genomsnittlig) ljudnivå. Vi kommer att arbeta annan tid, men riktvärdena sjunker betydligt. Det innebär att vi inte kan arbeta med bullrande arbeten nattetid.

Tillfällig vistelse
Där vi inte klarar riktvärdet får vi, efter samråd med tillsynsmyndigheterna, överskrida ljudnivån inomhus under helgfri måndag-fredag 07.00–19.00. När våra arbeten överskrider riktvärdet fem dagar i följd, eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod, erbjuder vi tillfällig vistelse under dagtid. Berörda närboende kommer att kontaktas tre veckor innan arbeten som överskrider riktvärdet startar.

Kortvariga trafikuppehåll vid sprängning
När vi börjar att spränga behöver vi av säkerhetsskäl stänga av Södra vägen vid arbetstunnlarnas mynningar och Chalmerstunnneln, cirka 10 minuter per gång. För att minska störningar i trafiken sker avstängningarna två gånger om dagen, cirka vid klockan 09.45 och 13.45. All trafik; gående, cyklar, bilar och kollektivtrafik stängs av. Vi startar i höst med sprängningar för förskärningarna vid arbetstunnlarna, det blir olika perioder för de två arbetstunnlarna. Därefter kommer det bli sprängningar för själva tunnlarna, när vi kommit in en bit i tunneln behöver vi inte längre stänga av trafiken vid sprängning.

Förvarning om sprängning
Du som bor eller har verksamhet inom 150 meter från våra arbeten kan få en förvarning cirka 30 minuter innan vi spränger i ditt närområde. Du anmäler dig via ett webbformulär och väljer om du vill få en förvarning via sms, e-post eller genom att bli uppringd på din telefon. Tjänsten kommer att finnas tillgänglig från och med i sommar. Läs mer och anmäl dig på: www.trafikverket.se/vastlanken/forvarning