Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafik Korsvägen

Foto: Kasper Dudzik

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fortsatt påverkan framkomlighet i höst vid östra Korsvägen och arbetstunnlarna vid Södra vägen

Våra arbeten kring våra arbetsområden fortsätter att ha en viss påverkan för gång- cykel och biltrafik. På senhösten beräknas även den planerade minskningen från tre till ett körfält av de norrgående filerna vid Korsvägen vara klart.

Inför uppstarten av våra etableringar behöver vi bland annat dra fram ledningar, sätta upp bullerskyddplank och göra säkra in- och utfarter. Detta ger periodvis en viss påverkan på framkomligheten. Följ skyltning på plats.

Korsvägen

Våra arbeten nu påverkar östra Korsvägen, från strax söder om Universeum och fram till Lisebergs huvudentre. Bland annat gör vi en ny mindre parkeringsplats och avsläppsplats för buss, diverse ledningsdragningar, ny utfart för serviceväg till Liseberg och Universeum, och in- och utfart för byggtrafik. Vårt arbetsområde kommer att succesivt utökas till att täcka hela torgytan och parkeringen norr om Universeum. Vi kommer även att påverka framför Landeriparken med bland annat ledningsdragningar och att anordna en säker in- och utfart.

Framkomligheten för gång- cykel och biltrafik påverkas periodvis, viss omledning av trafik kommer ske.

2018-2020
Vi genomför i höst succesivt den trafiklösning som kommer att vara fram till sommaren 2020. Biltrafiken begränsas på Korsvägens östra sida, de tre norrgående körfälten minskas till ett. Gående och cyklister leds runt. Det blir ett körfält genom östra Korsvägen och bort till Lisebergs huvudentré, här planeras för en gångbana och en trappa upp till dagens gångstråk mot Liseberg. Kollektivtrafiken påverkas inte.

Arbetstunnlarna Södra vägen

Vi fortsätter med att etablera oss på våra arbetsområden genom att bland annat dra fram ledningar och göra säkra in- och utfarter. Gång- och cykelvägen vid arbetsområdet vid Världskulturmuseet flyttas något västerut och vid utfarten bygger vi en överfart och signaler så att lastbilarna kan svänga söderut från arbetsområdet. Framkomligheten för gång-, cykel och biltrafik kan komma att bli begränsad i perioder och ledas om.

Övergångstället vid Chalmerstunneln är borttaget och gående hänvisas till den östra sidan av Södra vägen, övergångsställen finns mittemot Världskulturmuseet och vid Lisebergs Södra entré.

Kortvariga trafikuppehåll vid sprängning
När vi börjar att spränga behöver vi av säkerhetsskäl stänga av Södra vägen vid arbetstunnlarnas mynningar cirka 10 minuter per gång. För att minska störningar i trafiken sker avstängningarna två gånger om dagen, cirka vid klockan 09.45 och 13.45. All trafik; gående, cyklar, bilar och kollektivtrafik stängs av. När vi spränger vid den östra sidan stänger vi även av Chalmerstunneln.

I höst startar våra sprängningar för förskärning av arbetstunnlarna, det blir olika perioder för de två arbetstunnlarna. Först närmare slutet av året kommer vi att spränga för själva tunnlarna, när vi kommit in en bit i tunneln behöver vi inte längre stänga av trafiken vid sprängning.

Förvarning om sprängning
Du som bor eller har verksamhet inom 150 meter från våra arbeten kan få en förvarning cirka 30 minuter innan vi spränger i ditt närområde. Läs mer och anmäl dig här

Aktuell information om framkomlighet hittar du alltid på www.trafikgoteborg.se