Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tunnelmynningarna kommer att ligga söder om Världskulturmuseet och strax norr om Chalmerstunneln. Bilden visar arbetstunnlarna (grönt) och arbetsområdet (lila). Foto: DigitalGlobe Microsoft
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbetet med tunnelmynningarna fortsätter i höst vid Södra vägen

Vi fortsätter med förskärningen av berget, som innebär att vi skapar en vertikal yta för tunnelmynningen, innan själva tunnelarbetet. Vi drar även fram ledningar till våra arbetsområden, skapar överfart för lastbilar och sätter upp bullerskyddsplank.

Vi har skapat en mindre spridd ljudbild än beräknat genom att vi just nu arbetar med förskärningen vid en tunnelmynning än om vi utfört förskärning vid bägge tunnelmynningarna samtidigt. Förskärningen består av olika moment som varierar i både tid och ljud. Och kan förekomma parallellt med andra arbeten. Vissa perioder är arbetet störande för de närmast boende och verksamheter, men det förekommer även tysta arbeten. Bullrande arbeten får endast utföras på vardagar mellan kl 07-19.

Det som låter mest är när vi borrar, även om vi minskar bullret genom att använda en borrigg som är ljuddämpad. Injektering, då vi tätar berget genom att trycka in en blandning av vatten och cement, är ett tyst arbete och så även laddning för sprängning. Vajersågning, då vi sågar snitt i berget, låter men genom att frikoppla blocken från bergen, minskar vibrationerna från sprängning. Vid sprängning uppstår både vibrationer och en kort luftstöt.

Bullerdämpning

Bullerdämpning sker med mobila bullerskärmar innan de ordinarie bullerskyddplanken sätts upp i höst. Bullerskyddsplanken kommer att vara gröna, fyra meter höga och vi tittar på att upplåta någon del av planken till konst. Bullerdämpningen fungerar bäst för de närliggande bottenvåningarna, de övre våningarna får endast en begränsad effekt.

Arbetsområdet söder om Världskulturmuseet

Vi är i stort sett klara med att borra och injektera på platsen för tunnelmynningen. Vi har även borrat hål för att kunna förstärka berget med bergbult. I mitten av vecka 36 går vi över till momenten borrning för laddning och sprängning; dessa moment beräknas att ta cirka en månad. I slutet av september startar grundläggningen av bullerskyddsplanket, vilket tar ungefär en månad och kan upplevas störande. Innan vi startar tunnelsprängningen närmare slutet av året gör vi klart etableringen och sätter bland annat upp byggbodar och hjultvätt.

Arbetsområdet norr om Chalmerstunneln

Under september påbörjar vi arbetet med förskärningen, första momenten är borrning och injektering. I slutet av september startar grundläggningen av bullerskyddsplanket, vilket tar ungefär en månad och kan upplevas störande. I oktober borrar vi för ledningar vid och under Södra vägen. I berget borrar vi in förstärkningar. Vi borrar även hål för vajersågning, sedan sågar en stålvajer snitt i berget och borrning görs för sprängmedel. Sprängning görs på senhösten och beräknas vara klart innan årsskiftet. Vi gör klart etableringen med bland annat hjultvätt och vattenrening för att under nästa år starta arbetet med att spränga tunneln.

Trafikpåverkande arbeten

Vi fortsätter arbetet med att bland annat dra fram ledningar och göra säkra in- och utfarter till våra arbetsområden. Gång- och cykelvägen vid arbetsområdet vid Världskulturmuseet flyttas något västerut och vid utfarten bygger vi en överfart och signaler så att lastbilarna kan svänga söderut från arbetsområdet. Framkomligheten för gång-, cykel och biltrafik kan komma att bli begränsad i perioder och ledas om. Följ skyltning på plats.

Övergångstället vid Chalmerstunneln är borttaget och gående hänvisas till den östra sidan av Södra vägen, övergångsställen finns mittemot Världskulturmuseet och vid Lisebergs Södra entré.

Kortvariga trafikuppehåll vid sprängning

När vi spränger nära Södra vägen behöver vi av säkerhetsskäl tillfälligt stoppa trafiken vid vårt arbetsområde. För att minska störningarna på trafiken har vi två tidsperioder som vi kan spränga på, mellan 9.45-10.00 och 13.45-14.00 på vardagar. Vi spränger en gång i tidsintervallet. Använder vi inte någon av tiderna kommer trafiken fungera som vanligt. Läs mer här.

Förvarning om sprängning

Du som bor eller har verksamhet inom 150 meter från våra arbeten kan få en förvarning cirka 30 minuter innan vi spränger i ditt närområde. Läs mer och anmäl dig här.

Riktvärde buller

Villkoren i vår miljödom innebär att vi helgfria vardagar mellan 07.00-19.00 normalt får bullra 45 decibel inomhus, ekvivalent (genomsnittlig) ljudnivå. Vi kommer att arbeta annan tid, men riktvärdena är då betydligt lägre. Det innebär att vi inte arbetar med bullrande arbeten nattetid.

Tillfällig vistelse

Där vi inte klarar riktvärdet får vi, efter samråd med tillsynsmyndigheterna, överskrida ljudnivån inomhus under helgfri måndag-fredag 07.00–19.00. När våra arbeten överskrider riktvärdet fem dagar i följd, eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod, erbjuder vi tillfällig vistelse under dagtid. Berörda närboende kommer att kontaktas cirka tre veckor innan arbeten som överskrider riktvärdet startar.