Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Örgrytevägen vid Rondo. Foto: Lantmäteriet

Tillfällig avstängning av en körfil och trottoar vid Örgrytevägen. Foto: Lantmäteriet

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bygget av påldäck över Mölndalsån påverkar en körfil och gångbana vid Örgrytevägen

Från den 26 september och fram till slutet av februari blir framkomligheten i riktning mot Örgryte något begränsad då en körfil och trottoar stängs längs Örgrytevägen närmast Rondo.

Det handlar om en sträcka på cirka 50 meter som behövs för att ge plats åt byggtrafik, material och maskiner. Vi bygger ett påldäck över Mölndalsån och på däcket kommer Liseberg att bygga ett provisoriskt kök åt Rondo. När köket är byggt kopplar vi in befintliga ledningar.

Efter årsskiftet kommer vi att riva byggnader inne i den norra delen av Liseberg, bland annat huvudrestaurangen Stjärnornas krog, för att ge plats åt bygget av Västlänken.

Framkomlighet trafik

Biltrafiken hänvisas till det återstående körfältet på Örgrytevägen mellan Rondos entré fram till och med Mölndalsån, där vägen återgår till sin vanliga sträckning. Påfarten till E6 påverkas inte. Gående dirigeras om med skyltar till andra sidan Örgrytevägen via övergångsställen vid Lisebergs huvudentré och öster om arbetsplatsen vid Mölndalsån. Kollektivtrafiken påverkas inte. Paddan kommer fortsatt att kunna trafikera Mölndalsån.

Läs mer via länken om framkomligheten kring Korsvägen 
Aktuell information om framkomlighet hittar du alltid på www.trafikgoteborg.se

Besökare till Rondo

Du som ska besöka Rondo kommer in genom den vanliga entrén och de två platserna för handikapparkering samt bussfickorna utanför finns kvar under bygget av påldäcket.

Omgivningspåverkan

Våra arbeten utförs vardagar 07:00 – 16:00 och kan periodvis uppfattas som störande för dem som befinner sig i det direkta närområdet.

Påldäcket blir som en brygga över Mölndalsån. Vi börjar med att trycka ner stålrörspålar, detta moment tar cirka 1½ månad. Ovanpå pålarna läggs stålbalkar och sist byggs själva köket. Vi trycker ner pålarna i marken, vilket avger mindre buller än när pålarna slås ner, dock slås de ner den sista biten. Andra störande arbeten under perioden är bland annat borttagning av en betongtrappa och spontning (stödkonstruktion) för ledningar i marken. När köket är byggt kommer vi även att koppla på befintliga ledningar.

I månadsskiftet oktober/november kommer vi att ta ner fyra träd som står på östra sidan Mölndalsån.

Västlänken och Liseberg
För att ge plats åt bygget av Västlänken kommer vi efter årsskiftet att riva byggnaderna Lisebergshallen, Stjärnornas krog, The Green Room och backstagelokaler mellan Spegeldammen och Rondo. Tillfälliga byggnader kommer att uppföras, dels kontorslokaler, dels en ny huvudrestaurang. Arbetet kommer att utföras under den period Liseberg håller stängt, fram till april 2019. Besökarna kommer att kunna gå in via den stora entrén precis som vanligt under hela Västlänkens byggtid.