Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Spår i Almedal. Foto: Rafael Palomo
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förberedande arbeten i Almedal

Almedal blir punkten där befintlig spår från Kust till kust-banan och Västkustbanan kommer att kopplas på mot Västlänkens spår. I höst etablerar vi oss på plats. Vi gör nya infarter till verksamheter, markundersökningar och påbörjar ledningsarbeten.

Med start i mitten av oktober och upp till två veckor framöver, anlägger vi en ny infart till Bilia, Ahlsell och Limab under Sankt Sigfridsbron i Almedal. Under fyra-fem dagar behöver vi minska bredden på det ena körfältet vid arbetsplatsen. Gående och cyklister leds samtidigt om på en del av vägsträckan.

Våra arbetstider är vardagar mellan 07:00 – 19:00. Arbetet innebär bland annat flytt av elkablar, grindar och stängsel. Vi gör schakt- och beläggningsarbeten på platsen. Periodvis kan våra aktiviteter uppfattas som störande för dem som befinner sig i närområdet, bland annat när vi använder markvibratorer för att jämna ut marken och komprimera underlaget.

Markundersökningar vecka 44

Under vecka 44 genomför vi undersökningar för att ta reda på om det finns markföroreningar i området. Det arbetet påverkar inte gående och cyklister men kan påverka biltrafiken på Almedalsvägen, då vi under korta perioder stänger av ett körfält när vi går ut i vägbanan för provtagning. Avstängningen börjar i höjd med ÅF och sträcker sig omkring ca 600 meter framåt, vilket inverkar på trafiken i båda riktningarna.

Etablering och ledningarbeten

Vi planerar att etablera vi oss på del av Platzers parkering under senare delen av året. Till etableringen drar vi fram bland annat vatten och el. Vi förbereder marken så att vi kan sätta upp våra arbetsbodar.

I december planerar vi att starta ledningsarbeten i norra delen av Almedal, på Skårs led vid Lyckholms. Framkomligheten för biltrafiken kan komma att påverkas vid något tillfälle.

Västlänken i Almedal

I Almedal kommer tågen att gå upp ur eller ner i Västlänkens tunnel. Vi kommer att bygga en tunnel i betong, betongtråg som för spåren upp ur marken och ytspår som ansluter Västlänken till befintliga spår. För att kunna bygga detta i spårområdet behöver vi flytta tågtrafiken till tillfälliga spår som kommer att läggas på Almedalsvägen.