Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

  Etapp ett, på den östra sidan, pågår mellan 2018-2020. Illustration station Korsvägen: White Arkitekter

Etapp ett, på den östra sidan, pågår mellan 2018-2020. Illustration station Korsvägen: White Arkitekter

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Korsvägens östra sida förbereds för första etappen av stationsbygget

Stegvis utökar vi vårt arbetsområde vid Korsvägen och vi räknar med att ha tagit hela ytan i år. Den planerade begränsningen av trafiken runt Korsvägens östra sida beräknar vi ha genomfört i slutet av december, då blir de tre norrgående körfälten ett.

Våra arbetsbodar och verkstäder är installerade på området. Vi har ersatt den parkeringsyta som legat på arbetsområdet med en ny mindre parkeringsplats och avsläppsplats för buss vid Universeum. Vi har rensat ytan från jord och ytskikt samt genomfört ledningsarbeten. Gående leds över till Korsvägen. Cyklister leds om till cykelbanan på andra sidan gatan nedanför Landeriet.

Serviceväg får ny utfart mot Örgrytevägen

Vi har påbörjat ombyggnationen av servicevägen till Liseberg och Universeum, den rätas ut så att dess in- och utfart kommer att gå via Örgrytevägen. Under tiden stängs ett körfält av österut på platsen vid Örgrytevägen, direkt efter Korsvägen. Arbetet beräknas pågå februari ut. Vid Örgrytevägen kommer vi nu även göra en del kortare arbeten med vattenledningar. Det går inte längre att passera arbetsområdet till Lisebergsallén. Besökare till Liseberg och Rondo hänvisas tillfälligt till trottoaren på Svenska mässans sida samt till en tillfällig gångväg på det högra körfältet på Örgrytevägen. Staket sätts upp mot det andra körfältet fram till Liseberg.

Trafiken begränsas på Korsvägens östra sida

Våra arbeten har periodvis påverkat trafiken på den östra sidan av Korsvägen och stegvis håller vi på att införa den trafiklösning som kommer att vara fram till sommaren 2020, den sammanfaller med det utökade arbetsområdet som planeras i år. Biltrafiken begränsas på Korsvägens östra sida, de tre norrgående körfälten minskas till ett. Gående leds runt via Korsvägen och cyklister leds redan nu till cykelbanan på andra sidan nedanför Landeriet. Kollektivtrafiken påverkas inte.

Länk till webbsida med en film som ger en översiktlig bild av Korsvägen 2018-2020. Alla detaljer är inte med och det kan bli ändringar.

Permanenta bullerskyddsplank

Vi kommer nu och fram till i början av december att sätta upp permanenta bullerskyddsplank utanför Universeums entré. Samtidigt sätter vi stängsel längs Liseberg och Universeums serviceväg. Uppsättning av resterande bullerskyddsplank kring arbetsområdet fortsätter därefter och beräknas vara klart till våren. För att fästa bullerskyddsplanken på ett säkert sätt genomför vi först grundarbeten som medför ett visst buller för passerande, framför allt under en vecka när vi slår ner fundament av stål.

Markarbeten för serviceväg och sekantpålningsmaskin

På området så har vi börjat göra en stadig och jämn markyta för bland annat sekantpålningsmaskinen, vi gräver, fyller och plattar till marken. Arbetet fortsätter efter årsskiftet i två omgångar. Nästa vecka startar vi spräckning av berg i området bakom Universeum och vid Korsvägen. Det hör ihop med arbetet med att räta ut servicevägen. Vi har valt att spräcka berget istället för traditionell sprängning, eftersom det avger mindre buller och gör att vi inte behöver stoppa någon trafik. Arbetet pågår året ut.

Förstärkningsarbeten med start till våren

Korsvägen består av jord och lera, för att kunna bygga stationsdelen under mark behöver vi gräva schakt, men innan schaktet kan grävas ut behöver vi få en stödkonstruktion på plats. Under våren inleds arbetet med sekantpålning för att förstärka marken kring Korsvägen. Där jorddjupen är stora använder vi så kallade sekantpålar, vilket är en fördel ur bullerhänseende. Vi använder även stålspont som slås och vibreras ner, medan sekantpålar skruvas ner i jorden för att de sista metrarna borras ned i fast berg.

Landeriparken

Vid Korsvägens västra sida kommer arbetsbodarna på plats under november. Därefter genomför vi ledningsomläggningar och schaktning för att färdigställa infartsvägen till området. För en tid sedan satte vi också upp cykelportaler nedanför arbetsplatsen för att uppmärksamma cyklisterna på att byggtrafik kan korsa cykelbanan på sin väg till och från Korsvägen. Vi kommer också att sätta upp ett permanent staket runt arbetsplatsen. 

 

För senaste nytt om framkomligheten i trafiken: www.trafikgoteborg.se eller www.trafiken.nu