Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Exempel på bandgående borrvagn

Exempel på bandgående borrvagn

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Markundersökningar öster om Mölndalsån i höjd med Sofierogatans parkeringshus

Med start den 5 november och tre veckor framåt, genomför vi geotekniska borrningar öster om Mölndalsån. Arbetet påverkar framkomligheten för cykeltrafiken på en kortare del av Sofierogatans cykel- och gångväg i höjd med parkeringshuset.

En del av Västlänken har sin sträckning öster om Mölndalsån, där bland annat en betongtunnel ska byggas. Det gör att vi behöver analysera marken för att mäta ut var berget börjar och se vilka jordmaterial som finns på platsen. Samtidigt tar vi eventuellt också prover för att undersöka om vi behöver göra förstärkningar för ett påldäck som byggs över ån.

För att utföra arbetet använder vi en borrbandvagn som flyttas mellan de olika undersökningspunkterna, vilket gör att vi ibland måste stänga av cykelbanan under några minuter åt gången.

Vissa arbeten utförs med hjälp av vatten för att minimera risken för damm till närmiljön. Efter provtagningen fyller vi igen hålen som bildats med material från platsen.

Arbetstid

Alla arbeten utförs vardagar 07:00 – 16:00 från 5 november till och med 23 november 2018 och påverkar enbart cykelbanan på platsen.