Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mynningen till arbetstunnel Södra vägen
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tunneldrivning startar vecka 48 vid Södra vägen

Vi startar arbetet med själva arbetstunneln vid Världskulturmuseet vecka 48. Tunneldrivningen av arbetstunneln norr om Chalmers beräknas starta under kvartal ett 2019. Arbetet innebär buller som avtar när vi kommer längre in i tunneln.

På arbetsområdet börjar bodar komma på plats, ledningsdragningarna är i princip klara, bullerskyddsplanken beräknas vara uppe vid bägge arbetsområdena i början av december och in- och utfarter med signalsystem är klara någon vecka senare. Trottoaren längs Södra vägens västra sida och förbi Chalmerstunneln, är nu öppen för gående efter att vi och Kretslopp och Vatten genomfört arbeten på platsen. Gångytorna kommer att snyggas till. Vid den östra sidan har cykel- och gångtrafiken fortfarande ett minskat utrymme men under november återställs ytan på platsen.

Tunneldrivning

Förskärningen, då vi skapar en vertikal tunnelvägg, vid arbetstunneln vid Världskulturmuseet är klar. Vid arbetstunneln norr om Chalmers har den precis påbörjats och pågår fram till tunneldrivningen kvartal ett; det innebär borrning, vajersågning och senare i år startar även sprängning. Arbetstunnlarna behövs för att ta ut berget från stationsdelarna och tunneldelen fram till Landala.

I början tar varje så kallad sprängcykel cirka en vecka, för att sedan kunna minskas ner till några dagar. Förinjekteringen tar 2–3 dagar och består av borrning i 8–9 timmar, injektering och kontroll av resultat och eventuellt borrning igen. Därefter är det dags att borra för sprängning, det tar 3–4 timmar. Vi laddar för sprängning. Själva sprängningen tar några sekunder men avger ett kort muller och vibrationer. Berget lastas på transporterna och körs iväg till mottagningsplatsen i Kållered.

Kortvariga trafikuppehåll

Vid sprängning stoppas all trafik av säkerhetsskäl i cirka tio minuter utanför arbetsområdet. För att minska störningarna på trafiken har vi två tider som vi kan spränga på, vardagar cirka 9.45 och cirka 13.45. Använder vi inte någon av tiderna kommer trafiken fungera som vanligt. När vi kommit 20–30 meter in i tunnlarna behöver vi inte längre stänga av trafiken vid sprängning. Däremot kommer vi stänga av gående och cyklister ytterligare ett tag på grund av luftstöten från tunnelsprängningen som kan kännas obehaglig.

Bullrande arbeten

När vi borrar i berget uppstår stomljud och när vi är utanför tunneln uppstår även luftburet buller. Vid sprängning blir det både ljud och vibrationer. I början låter det då vi lastar berg på lastbilarna utanför tunnlarna, men det ska sedan göras inne i tunnlarna. Injektering, kontroll och laddning är däremot tysta arbeten.

Bullret på platsen kommer att avta, ju längre in i respektive tunnel vi kommer. Produktionen kommer att gå sakta i början. Det tar ungefär en månad att komma de första tio metrarna, sedan går det lite fortare. Vår bedömning är att luftburet buller avtar efter cirka 2–3 månader och att stomljudet succesivt avtar efter ytterligare några månader. Vi går långsammare fram vid tunneln norr om Chalmerstunneln.

Förvarning om sprängning

Du som bor eller har verksamhet inom 150 meter från våra arbeten kan få en förvarning cirka 30 minuter innan vi spränger i ditt närområde. Läs mer och anmäl dig här.

Riktvärde buller

Vi har i vår miljödom riktvärden gällande buller. Helgfria vardagar mellan kl 7-19 normalt får vi bullra 45 decibel inomhus, ekvivalent (genomsnittlig) ljudnivå. Vid överskridande samråder vi om detta med tillsynsmyndigheten. Vi kommer att arbeta annan tid, men riktvärdena är då betydligt lägre.

Tillfällig vistelse för boende

Där vi inte klarar riktvärden för buller får vi, efter samråd med tillsynsmyndigheterna, överskrida ljudnivån inomhus under helgfri måndag–fredag kl 7-19. När våra arbeten överskrider riktvärdet fem dagar i följd, eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod, erbjuder vi tillfällig vistelse under dagtid. Berörda närboende kommer att kontaktas cirka tre veckor innan arbeten som överskrider riktvärdet startar.

Byggtrafik

Alla bergmassor från stationen och spårtunneln fram till Landala kommer att tas ut via arbetstunnlarnas mynningar här vid Södra vägen. Transporterna åker både in och ut via Mölndalsvägen och E6. Betong och installationsmaterial kommer senare att tas in via arbetstunnlarna. Mölndalsvägen kommer även att trafikeras av byggtrafiken till och från Korsvägens schakt, men de första två åren går transporterna från schaktet ut till E6 via Örgrytevägen.

Den mest intensiva perioden för byggtrafik på Mölndalsvägen är under 2019–2023. För att smuts från arbetsplatsen inte ska sprida sig kommer vi att ha hjultvättar vid alla byggutfarter.