Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Del av Västlänken tunnel. Grönt byggs i berg, rött i jord/lera. Blått är uppgångar på Station Korsvägen. Karta: Esra

Del av Västlänken tunnel. Grönt byggs i berg, rött i jord/lera. Blått är uppgångar på Station Korsvägen. Karta: Esri

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Våra arbeten startar inne på Liseberg och öster om Mölndalsån

Västlänkens tunnel kommer att gå under Liseberg, Mölndalsån och Sofierogatans parkeringshus (det rosa närmast Örgrytevägen). Efter årsskiftet tar vi ned parkeringshuset, påbörjar arbeten inne på Liseberg och gör en byggutfart.

Sofierogatans parkeringshus

För våra arbeten i området kommer vi under första kvartalet att etablera oss på en yta öster om Mölndalsån. Sofierogatans parkeringshus, mellan Örgrytevägen och de södergående ramperna mot E6, börjar monteras ned efter årsskiftet. Vi kommer även att göra ledningsarbeten i området. Geologiska undersökningar med borrbandvagn utförs under vecka 4. Våra arbeten kan periodvis vara störande för de närmast passerande. Gång- och cykelvägen öster om Mölndalsån stängs av och hänvisas till Sofierogatan. Sofierogatan kommer att hållas öppen under hela vår byggtid.

Liseberg

Västlänken kommer att passera under nöjesparken Liseberg. För att deras verksamhet ska kunna fungera behöver vi ersätta vissa byggnader med tillfälliga runt området där tunneln byggs. Arbetena inom Liseberg beräknas pågå fram till årsskiftet 2021/2022. Besökare kommer att kunna passera in via Huvudentrén och huvudstråket, precis som vanligt.

Under januari kommer vi att göra ledningsdragningar till ett tillfälligt kök för Rondo, som Liseberg bygger på ett påldäck över Mölndalsån. Leveranser till köket kommer att gå på den östra sidan av ån och vi planerar att i februari bygga en utfart till Örgrytevägen, vilket kan komma att påverka trafiken i ett körfält under en kort period. Följ skyltning på plats.

Efter årsskiftet startar våra arbeten inne på Liseberg med bland annat rivning av Lisebergshallen samt backstagelokaler mellan Spegeldammen och Rondo. Innan parken öppnar i april sätter vi upp tillfälliga byggnader, bland annat garderob och loger. Först 2020 kommer restaurangerna Stjärnornas krog och The Green Room att tas ned och då bygger vi upp en tillfällig restaurang. För besökarna kommer de tillfälliga byggnaderna att passa in i Lisebergsmiljön och fungera som avskärmning mot våra arbeten.

Byggtrafiken planeras att gå ut mellan Rondo och Gästservice till Örgrytevägen. Vi behöver bredda in- och utfarten och planerar att under vintern använda det närmaste körfältet som bygginfart. Gående kan passera som vanligt.