Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kalkcementpelare

Riggen för kalkcementpelare är på väg in till arbetsområdet på Korsvägen

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Provtagning av kalkcementpelare

Innan vi gräver schakt på östra sidan av Korsvägen för Västlänkens station Korsvägen behöver vi förstärka marken med kalkcementpelare. Men först ska vi ta fram den optimala blandningen av kalk och cement som passar till markförhållandet.

För att testa vilken blandning av kalk och cement som får den optimala hållbarheten kommer vi gjuta cirka 20 kalkcementpelare i marken med olika typer av blandningar. Arbetet startade denna vecka, men det huvudsakliga arbetet återupptas den 3 januari och ungefär en vecka framåt.

Just denna maskintyp KC-pelare rigg typ Enteco, klarar både ett borrdjup på 20 meter och en diameter på 800 mm. Verktyget roteras ned, det som låter är mestadels maskinljud. När verktyget roteras upp trycks samtidigt kalk och cement ut och blandas med leran så att det bildar en grov pelare. Målet är att minimera inblandningen av cement vilket är bra för både miljön och kostnaden.

Hållbarheten testas i kalkcementpelarna efter 1, 3, 7, 14 och 28 dagar. Och då avgörs vilken blandning som är den bästa. Utifrån provtagningen bestäms också hur kalkcementpelarna kommer att sättas – hur många, hur djupt och hur tätt.

Kalkcementblandningen reagerar med vatten som finns i leran och då bildas en kalkcementpelare. Kalkcementpelare är en grundläggningsmetod som minskar sättningar och ökar stabiliteten i marken och används till exempel för markförstärkning av lerjordar under vägar och järnvägar.

Kalkcementpelarna kommer sedan att sättas innanför schaktets stödkonstruktion och de är till nytta för att marken ska bära våra maskiner när vi gräver ur schaktet. Kalkcementpelarna grävs bort samtidigt.