Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tillfälliga spår byggs på Almedalsvägen

Almedalsvägen stängs av från Sankt Sigfridsbron till Skårs Led (gult). Grönt är blivande bergtunnel, rött betongtunnel, blått betongtråg som övergår till ytspår. Foto: Esri

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tillfälliga spår byggs på Almedalsvägen

2 januari stängs Almedalsvägen för att bygga tillfälliga spår. Här ska tågen gå under tiden Västlänkens tunnel och spår byggs i Almedal för att knyta an till de befintliga spåren. Fram till sommaren pågår bland annat lednings- och förstärkningsarbeten.

I Almedal kommer tågen att gå upp ur eller ner i Västlänkens tunnel. Vi kommer att bygga en tunnel i betong, betongtråg som för spåren upp ur marken och ytspår som ansluter Västlänken till befintliga spår. För att kunna bygga detta i spårområdet behöver vi tillfälligt flytta spåren så att tågtrafiken kan köra .

Vi har i höst påbörjat våra arbeten i Almedal. Vi har gjort en ny infart till Bilia, Ahlsell och Limab under Sankt Sigfridsbron. Vi håller på att etablerar vi oss på del av Platzers parkering. Byggbodar sätts upp och vi drar fram bland annat vatten och el.

I norra delen av Almedal, på Skårs led vid Lyckholms, har vi satt spont – en slags stödkonstruktion. Nu börjar vi gräva upp för ledningsarbetet. Arbetet blir klart under januari och där är biltrafiken avstängd.

Almedalsvägen stängs av
Den 2:a januari stängs Almedalsvägen av, från Sankt Sigfridsbron till Skårs led. All trafik hänvisas till Mölndalsvägen och dess befintlig gång- och cykelväg. Vi fortsätter med lednings- och spontarbeten längs Almedalsvägen fram till sommaren.

Byggutfart E6
E6:an kommer framöver att bli den enda möjliga väg för oss att komma åt våra arbeten vid järnvägsspåren. Från cirka mitten av januari och fram till senvåren kommer vi att bygga en ny in- och utfart till E6. Infarten kommer att vara i höjd med Platzer och utfarten söder om Sankt Sigfridsbron. Däremellan bygger vi en väg som ligger mellan spåren och E6:an. När vi ansluter in- och utfart till E6:an kommer trafiken att påverkas under kortare tid, en barriär kommer att sättas upp på vägrenen.  

Träd
Längs järnvägen och Västlänkens blivande tunnel och spår behöver vi ta ner träd. I första hand försöker vi bevara träden på plats, i andra hand bevara genom att flytta dem tillfälligt för att sedan flytta tillbaka dem, i tredje hand genom att flytta de permanent inom närområdet och i fjärde hand flytta dem till en annan plats i staden. I sista hand tas träd ner och ersätts med nya, likvärdiga träd. I området berörs cirka 240 träd och cirka 160 tas ner på grund av att de är i sämre kondition och har rötter för nära järnvägsbanken för att kunna flyttas. Cirka 40 träd har tagits ned och resterande tas ned preliminärt under kvartal ett. Cirka 20 av träden kommer vi att stängsla in för att skydda dem.

Räddningsväg för tunnel och tråg
Under våren kommer vi att påbörja arbetet med en räddningsväg för att räddningstjänst ska ha möjlighet att nå fram till spårtråget. En betongtrappa samt en liten tunnel som ska gå fram till spårtråget ska byggas mellan Almedalsvägen och järnvägen, ungefär i höjd med Platzers etablering. Här kommer vi sätta stödkonstruktioner (spont och pålning) och gräva schakt. Arbetena pågår fram till sensommaren.

Ledningsomläggningar vid Sankt Sigfrids bro
I området kring Sankt Sigfrids bro kommer ledningsarbeten att genomföras från slutet av april och cirka fyra månader framåt. Det innebär både att gräva schakt och sponta.

Bullrande arbeten
En del av de arbeten som vi genomför kan medföra störningar, exempelvis i form av buller. Bullrande arbeten är främst då vi spontar och pålar. Momenten kommer att pågå periodvis fram till sensommaren. Vi har i vår miljödom riktvärden gällande buller. Till exempel innebär det att vi helgfria vardagar mellan 07.00–19.00 normalt får bullra 45 decibel inomhus, ekvivalent (genomsnittlig) ljudnivå. Skulle vi behöva överskrida villkoren samråder vi om detta med tillsynsmyndigheten.

Trafikpåverkan
Biltrafiken är avstängd i norra delen av Almedal, på Skårs led vid Lyckholms. Från 2:a januari stängs Almedalsvägen av, från Sankt Sigfridsbron till Skårs led. All trafik hänvisas till Mölndalsvägen och dess befintlig gång- och cykelväg. Trafiken på E6 kommer att påverkas under en kortare tid - inga körfält stängs av - på senvåren när vi ansluter in- och utfart för byggtrafik till E6:an och sätter upp en barriär på vägrenen.

Järnvägsbank byggs upp på Almedalsvägen
Efter semestern börjar vi att bygga upp en järnvägsbank för de tillfälliga spåren. Bland annat kommer vi att påla och sponta för att bygga stödkonstruktioner, schakta för ledningsarbeten, och platta till ytan på den nya järnvägsbanken.