Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

I Skår kommer mynningen till arbetstunneln att ligga. Vårt arbetsområde är markerat i blått på kartan. Karta: ESRI

Mynningen till arbetstunneln kommer att ligga i Skår. Vårt arbetsområde är blått på kartan. Karta: ESRI

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi etablerar oss i Skår

Under december börjar vi att använda vårt arbetsområde, som ligger på större delen av parkeringsplatsen Sankt Sigfridsgatan 85-89. Förberedande arbeten startar nästa år.

Västlänkens spårtunnel med parallell service- och räddningstunnel kommer att gå under Örgryte/Jakobsdal. Denna sträcka består av berg och tunneln kommer att sprängas ut. För att ta ut berget och få in material behöver vi en arbetstunnel som ligger i Skår. Arbetstunneln kommer senare att användas som service- och räddningstunnel.

Parkeringsplatser som påverkas

Vårt arbetsområde kommer att ligga kring den tänkta mynningen för arbetstunneln och vi börjar använda ytan under december som uppställningsplats. Arbetsområdet påverkar större delen av parkeringsplatserna vid Sankt Sigfridsgatan 85-89 under hela byggtiden.

Förberedande arbeten startar 2019

Vi kommer att stängsla in området första veckan i december, bullerskyddsplank kommer sättas upp senare. För att minimera att smuts inte ska sprida sig från arbetsplatsen kommer vi att sätta upp en hjultvätt vid byggutfarten.

När vädret tillåter kommer vi att börja med förberedande arbeten inför tunneldrivningen, som bland annat markundersökningar, ta ned runt femton träd och rensa berget från jord. Träden kommer ersättas med nya i staden.

Under våren fortsätter vi med bland annat de ledningsarbeten som behövs för våra arbeten och etablering av bodar på platsen. Det kommer att bli en del grävarbeten, dels för ledningar men dels för att parkeringsytan ligger högre än berget. Marken kommer att packas hård; arbetet pågår periodvis under året.

För de närmast passerande kan det förekomma störningar i form av buller och även vibrationer från när vi packar marken.

Tunnelarbeten

Vi ser nu över tidplanen för starten av tunnelarbetet. Innan tunneldrivningen startar behöver vi skapa en vertikal yta för tunnelmynningen, en så kallad förskärning, och det kommer ta några månader.
Arbetstunneln och spårtunneln tar cirka ett och ett halvt år att spränga ut. Vi kommer att ta ut allt berg från bergtunneln via mynningen i Skår.

Byggtrafiken planeras att gå via den kommunala gatan vid polishuset, till rondellen och via Kallebäcksmotet till väg 40 och E6. Vi har som krav att transportörer använder den senaste miljöklassen på lastbilarna.

När berget är ute kommer vi att gjuta golvet i tunneln, vilket också beräknas ta cirka ett och ett halvt år. Under denna period blir det sporadiska transporter då vi för in betong och installationsmaterial.

Från 2024 kommer installationer av bana, el, signal, och tele göras i hela Västlänkens tunnel. 2026 börjar tågen gå i Västlänken. Närmaste station för pendel- och regiontåg blir Korsvägen.