Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Exempel på borrbandvagn som används vid markundersökningarna.

Exempel på borrbandvagn som används vid markundersökningarna.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Markundersökningar på Korsvägen och Landeriparken

Inför bygget av Västlänkens station Korsvägen undersöker vi marken på Korsvägen och Landeriparken. I Landeriparken kommer vi även att gräva schakt för ledningar, schaktet övervakas av arkeologer.

Markundersökningar Korsvägen och Landeriparken

Vi behöver undersöka jordens och bergets kvalitet inför bygget av station Korsvägen. Bland annat detaljplanerar vi stödkonstruktionen som vi gör för schaktet. Arbetet med jordprover startar vecka 8 och pågår cirka tre veckor. Eventuellt sker bergborrningar direkt efter och pågår då mars ut. Borrningarna i marken sker både i Landeriparken och på Korsvägen.

Jordproverna tar ungefär en dag att utföra per hål och de eventuella bergborrningar som görs tar mellan 3-6 dagar. Arbetet utförs med en borrbandvagn och innebär tidvis buller för de närmaste passerande.

Arbetet görs på dagtid mellan kl. 7-16. Vi behöver dock vid några få tillfällen borra eller ha bandvagnen i en körfil, bilarna kommer kunna passera runt arbetsområdet. För att minska vår påverkan på trafiken arbetar vi mellan kl. 9-15, då det är mindre trafik. Vid ett tillfälle behöver vi få plats med borrbandvagnen mellan busskurerna, blir det för trångt där på dagtid kan vi behöva arbeta en natt.

Ledningsarbeten i Landeriparken

Vi behöver flytta vattenledningar och dra dem i nedre delen av Landeriparken. Detta arbete startar till sommaren. Landeriparken är en fornlämning efter Johannebergs landeri. Länsstyrelsen bedömer att fornlämningen inte är av sådan betydelse att den utgör ett hinder för bygget, däremot har den ett vetenskapligt värde. Övre delen undersöktes förra året och inför ledningsflytten kommer vi nu i mars att gräva ett schakt som kommer att följas av arkeologer som bland annat dokumenterar eventuella fynd.

Innan schaktet kan grävas behöver vi ta ner de två träden som står framför Landeribyggnaden. Dessa träd är sedan tidigare tillsammans med Göteborgs stad både inventerade och planerade att tas ner eftersom de påverkas av schaktetapp 2. De går inte att bevara på plats eller flyttas utan tas ner i början av vecka 9. Träden kommer ersättas med nya i staden utifrån vårt samarbete med Göteborgs stad. Vi kan vid vissa tillfällen behöva stänga av ett körfält och gång- och cykelvägen nedanför träden. Även den närmaste gångbanan upp till Landeriet kan komma att stängas.

Arkeologiska undersökningar Landeriparken

Johannebergs landeri har anor tillbaks till 1700- talet och marken med bland annat grönsaksodlingar, fruktträd och köksträdgård utgjorde ett betydelsefullt tillskott till stadens invånare. Vid 1800-talets början hade landeriet en omfattande trädgårdsodling fördelad på en övre och nedre trädgård. Troligtvis odlades huvudsakligen frukt och grönsaker.

Förra året undersökte Arkeologerna den övre delen av Landeriparken med syftet att undersöka och dokumentera Landeriets trädgård från 1700- och 1800-tal. Syftet med dokumentationen är att ge meningsfull kunskap om det historiska samhälle som fornlämningen representerar, men även att skapa ett kunskapsunderlag för att om möjligt återskapa landeriparken. Önskan var också att få fördjupad kunskap om landeriproduktionens storlek och inriktning över tid i ett regionalt och internationellt perspektiv. Läs mer på arkeologernas blogg från undersökningen förra året.