Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vårt arbetsområde kring den tänkta tunnelmynningen är ljusgrönt på kartan. Karta: ESRI

Vårt arbetsområde kring den tänkta tunnelmynningen är ljusgrönt på kartan. Karta: ESRI

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbetet startar inför Västlänkens arbetstunnel i Skår

Närmast kommer vi att göra markundersökning, ta ner träd och rensa marken runt och fram till den tänkta mynningen. Preliminärt börjar förskärning, då vi skapar en rak vägg för mynningen, i vår/sommar och tunneldrivningen i höst/vinter.

Markundersökning

För att ta reda på ytterligare information om jordlager och bergtäckning (berg ovan tunneltaket) undersöker vi runt månadsskiftet marken vid den tänkta tunnelmynningen. Markundersökningarna utförs med borrbandvagn och störningar i form av buller kan förekomma för de som rör sig i grönområdet. Borrningen tar någon timme per hål och de sex hålen beräknas vara klara efter några dagar. Utifrån undersökningarna fortsätter vi att detaljplanera arbetet.

Nedtagning träd

Vi har tillsammans med Göteborgs stad både inventerat och planerat för de träd som påverkas av bygget av Västlänken. I första hand försöker vi bevara träden på plats, i andra hand bevara genom att flytta dem tillfälligt för att sedan flytta tillbaka dem, i tredje hand genom att flytta de permanent inom närområdet och i fjärde hand flytta dem till en annan plats i staden. I sista hand tas träd ner och ersätts med nya, likvärdiga träd i staden. När det gäller träden här i Skår planerade vi ursprungligen för att ta ned 19 träd, men nu är förhoppningen att vi bara behöver ta ned 9 av dem. En avgörande faktor är markförutsättningarna på platsen. Träden planeras tas ner i slutet av mars. Göteborgs universitet vill undersöka klimatpåverkan på träd och kommer att få en platta med årsringar från ett av träden.

Förskärning startar i vår/sommar

Vi rensar bort jord runt tunnelmynningen och eftersom parkeringsytan ligger högre behöver vi gräva fram en väg till berget. Det blir buller från grävarbetena, eventuellt när slänten stabiliseras och när marken packas.

Vi behöver skapa en vertikal slät yta i berget för tunnelmynningen, en så kallad förskärning, och det innebär bland annat borrning och sprängning. Vid behov sätts bullermattor upp tills dess att de permanenta bullerskyddsplanken monteras. Arbetsbodar sätts upp och vi drar fram el och vatten.

Tunnelarbete startar i höst/vinter

Vid tunnelarbete behöver vi både borra och spränga. Arbetstunneln och spårtunneln beräknas ta cirka ett och ett halvt år att spränga fram.

Du som bor eller har verksamhet på eller invid spårtunneln kommer att märka av tunnelbygget under en begränsad tid, i ungefär en till två månader beroende på var du bor. Det är under tiden tunnelarbetet passerar fastigheten som det kommer att märkas, det ökar gradvis när vi närmar oss och tonar bort när vi passerat. Vanligtvis spränger man en till tre gånger om dagen.

Västlänken spårtunnel kommer att gå under Skår/Jakobsdal. Den närmaste stationen för pendel- och regiontåg kommer att finnas på Korsvägen.