Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Kasper Dudzik

Foto: Kasper Dudzik

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Korsvägens träd flyttar till plantskola

De närmaste två veckorna kommer vi att flytta tolv träd som står runt Korsvägen till en plantskola. Där kommer de stå några år tills det är dags att flytta tillbaka till staden igen.

Dessa träd är sedan tidigare tillsammans med Göteborgs stad både inventerade och planerade att flyttas eftersom de påverkas av schaktetapp två. De flyttas redan nu på grund av diverse arbeten med ledningar och den trafiklösningen för första etappen som nu snart är klar. Kärreken som står i mitten av Korsvägen kommer att så kvar ett tag till innan den flyttas.

- Vi flyttar träden för att kunna bevara dem och därmed grönskan i staden, och vi flyttar bara träd som har rätt förutsättningar för att klara en flytt, säger Leif Alfredsson, biträdande projektledare på Trafikverket.

De metoder som används för att flytta träden är väl beprövade och vetenskapligt vedertagna. Entreprenören har lång erfarenhet av att flytta träd i stadsmiljö. Det viktigaste vid en trädflytt är eftervården. De träd som flyttas får extra tillsyn i ungefär fem år, och vi gör regelbundna fuktighetsmätningar av rötterna.

Arbetet utförs under vecka 12 och 13. För att minska eventuella störningar i trafiken i anslutning till trädflytten flyttar vi träden på kvällar och nätter. 

BAKGRUND
• Utgångspunkten är att bevara så många träd som möjligt. I första hand bevaras träden på plats, i andra hand flyttas de tillfälligt, i tredje hand flyttas de permanent inom närområdet och i fjärde hand flyttar vi dem till en annan plats i staden. I sista hand tar vi ned träden och ersätter med nya träd.
• Cirka 1500 träd har inventerats inför bygget av Västlänken. 700 kan bevaras på plats, 300 bevaras genom tillfällig eller permanent flytt. 500 träd ersätts med nya träd, eftersom de inte bedöms klara av en flytt eller påfrestningar under byggtiden.
• Allt arbete med träden görs i samarbete med Göteborgs Stad.
Läs mer om trädflytt