Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bullerskyddplanket runt arbetsområdet är klart och du kan gå längs planket till Korsvägen. Berget är rensat inför de kommande bergarbetena. Foto: Trafikverket

Bullerskyddplanket runt arbetsområdet är klart och berget är rensat inför de kommande arbetena.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Borttagning av berg vid Korsvägen

I maj startar våra bergarbeten inne på arbetsområdet. Vi kommer först att skapa en slät yta mot Liseberget och senare även ta bort jord och berg under markytan. Här vid Korsvägen bygger vi en av Västlänkens tre stationer.

På Korsvägen kommer vi att gräva oss ner i schakt för att kunna bygga stationen under mark. Den första etappen varar mellan 2018-2020.

Bullerskyddsplanket runt arbetsområdet är klart och du kan gå längs planket till Korsvägen. Berget är rensat inför de kommande bergarbetena. Nu pågår undersökningar av marken med en borrigg.

Bergarbeten

Bergarbetena startar i maj, har semesteruppehåll och pågår sedan året ut. Vi kommer först att skapa en slät yta i västra sidan av Liseberget genom vajersågning och spränga bort berget ner till nivå under markytan. Berget lastas ut i etapper. Kvarstående branta bergssidor förstärks. Bergarbetet utförs längs hela schaktets bredd, som blir cirka 50 meter.

Vajersågning är en relativt tyst metod, som innebär att man sågar ett snitt i berget innan sprängning. Snittet gör att spridningen av vibrationerna från sprängningen till omgivande berg minskar.

  • Borrning för vajersågning, start vecka 18. Borriggen kommer att stå på en plattform på berget.
  • Vajersågning. Start någon vecka in i juni och med fortsättning efter semestern.
  • Borrning, sprängning och utlastning: Start är planerat till mitten av juni. Arbetscykel: borrning och sprängning sedan borrning och utlastning.
  • Förstärkningsarbeten som innebär borrning för bergbult och montering av bult. Arbetet utförs successivt.


Vi planerar att ha fasta sprängtider, vardagar strax efter 9.45, 13.45 och även 18.45. Tiderna utnyttjas vid behov utifrån arbetets framdrift. Vill ni få en förvarning om sprängning, ca 30 minuter innan, via e-post, sms eller telefon. Anmäl er här

Förstärkning av marken startar innan sommaren

Innan vi kan gräva schakt behöver vi förstärka marken och få en stödkonstruktion på plats. Innan sommaren börjar vi förstärka marken med kalkcementpelare, det görs för att öka jordens bärighet för maskiner och för att motverka ras. Pelarna grävs bort allteftersom schaktet grävs ut.

Under hösten inleds arbetet med sekantpålning, som är en stödkonstruktion. Där jorddjupen är stora använder vi så kallade sekantpålar, vilket är en fördel ur bullerhänseende, då de skruvas ner i jorden för att först de sista metrarna borras ned i fast berg. Stålspont slås och vibreras ner.

Byggtrafik

Lastbilarna till arbetsplatsen kommer in via Mölndalsvägen och åker ut via Örgrytevägen.