Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Området för schaktet är utritat i grönt. Karta: Esri

Området för schaktet är utritat i grönt. Karta: Esri

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ledningsschakt grävs vid östra sidan av Skånegatan

Med start vecka 15 och cirka tre veckor framåt gräver vi ett schakt för ledningar i höjd med Svenska Mässan fram till World Trade Center. Arbetet utförs i den befintliga gång- och cykelbanan som leds om vid sidan av schaktet.

Gående och cyklister kommer fram under hela arbetets gång. Under sista fasen korsar schaktet infarten till Mässans gata, vilket även påverkar parkering för rörelsehindrade som då flyttas längre norrut. Infarten till Mässans gata stängs och vi hänvisar till den andra infarten som ligger längre norrut på Skånegatan. Arbetet pågår under dagtid och innebär buller från grävmaskin.