Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ljusgröna området är vårt arbetsområde. Det gröna är bergtunnel. Karta: Esri

Ljusgröna området är vårt arbetsområde. Det gröna är bergtunnel. Karta: Esri

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Mark- och ledningsarbeten i Jakobsdal / Skår

Arbeten som pågår fram till i höst är ledningsarbeten, schakt fram till tunnelmynningen, uppsättning av bullerskyddsplank och bodar.

Vi förbereder och anpassar arbetsplatsen för kommande tunnelarbete. Arbetsområdet hägnas in, i skogsdelen sätts nätstängsel upp och på asfaltsytan sätter vi upp bullerskyddsplank. Mindre schaktarbeten pågår inom och vid arbetsområdet för ledningar. Vi kommer även att påbörja etablering av arbetsbodar.  

Det blir stoppförbud utanför polishuset, där även några 30-minutersparkeringar försvinner. Eventuellt gör vi en styrd borrning för ledningar under den Sankt Sigfridsgatan i sommar. Arbetet tar cirka två dagar och kan påverka gång- och cykelbanan på gatans östra sida. Styrd borrning är en teknik där man med hjälp av hydraulik kan trycka ledningar i marken mellan två brunnar. Tekniken fungerar bäst då grova ledningar ska installeras i mjuk mark, till exempel lera. Det är därför vi gör mindre schakt vid Sankt Sigfridsgatan, för att bygga de brunnar mellan vilka vi ska trycka rören mellan.

Markarbetena vid tunnelmynningen och för vägen fram återupptas efter semestern. Då ser vi även om vi behöver ta ner några fler träd eller inte. I första hand försöker vi bevara träden på plats, men om det inte går utvärderar vi om det går att flytta träden och i sista hand tas träd ner och ersätts med nya, likvärdiga träd i staden.  

I höst behöver vi även göra ledningsarbeten till bodarna och för tunnelarbetena. Ny belysning för parkeringen sätts upp på utsidan av bullerskyddsplanket.

Förskärning, då vi skapar en slät yta för tunnelmynningen, startar tidigast i höst. Själva tunneldrivningen påbörjas preliminärt runt årsskiftet.