Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Det ljusgröna är deletapps Korsvägens arbetsområde. Karta: Esri

Det ljusgröna är deletapp Korsvägens arbetsområde. Karta: Esri

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ledningsarbeten pågår i Almedal

Ledningarbeten pågår och del av det underliggande skiktet av den tillfälliga järnvägsbanken är klar fram till Sankt Sigfridsbron. Alla ledningsarbeten på båda sidorna längs järnvägen och den tillfälliga järnvägsbanken ska vara klart till årsskiftet.

I Almedal kommer vi utföra ett stort antal geoborrningar, då vi undersöker marken. Det innebär buller från en geoborrvagn, dessa startar innan semestern och fortsätter även i höst. Provborrningar inom spårområdet görs inom kort och tar en till två dagar. Det låter inte mycket om arbetet; det utförs troligen nattetid, då det är lättare att få avstängd tågtrafik.

Ledningsomläggningar vid Skårs led

Vid Lyckholms pågår ledningsarbeten. Inom kort börjar vi med omläggning av ledningar längs med Skårs Led och Kallebäcksbron. Trafiken på Skårs Led väster om Kallebäcksbron kommer inom kort begränsas. Norra körfälten stängs av och trafiken leds om i södra körfälten. Fordon, cyklister och fotgängare kommer hela tiden kunna passera. Trafiken öster om bron är redan begränsad med betongblock och skyltar. 2-timmars parkeringen längs med Skårs Led är borttagen.

Arbetet kommer utföras med bland annat grävmaskiner och lastbilar. Ny asfalt kommer läggas på de ställen där det behövs. Det betyder att vanligt byggbuller kommer uppstå. Arbetet beräknas preliminärt pågå till vecka 28.

Ledningsarbeten längs Almedalsvägen

Arbetena i området genererar mestadels buller från grävmaskiner. Betongfundament sätts upp utmed Almedalsvägen för kontaktledningsstolpar till den tillfälliga järnvägen. Bullerskydd planeras att sättas upp inför det fortsatta arbetet med järnvägsbanken. Ytterligare ledningsarbeten kommer göras inom kort längs vägen.

Ledningsarbeten söder om Sankt Sigfridsbron

De närmaste månaderna gör vi ledningsarbeten vid T-korset söder om Sankt Sigfridsbron, den första etappen pågår under några månader.  I sommar eller strax efter gör vi en styrd borrning under järnvägen. Styrd borrning är en teknik där man med hjälp av hydraulik kan trycka ledningar i marken mellan två brunnar. Tekniken fungerar bäst då grova ledningar ska installeras i mjuk mark, till exempel lera. Det är därför vi gör mindre schakt på bägge sidor, för att bygga de brunnar mellan vilka vi ska trycka rören mellan.

I höst och fram till årsskiftet kommer ledningsarbeten även att pågå vid ÅF-huset, här kommer buller främst från både schakt- och lastningsarbeten. För detta arbete ser vi över om mobila bullerskydd sätts upp, dessa har god effekt på de nedre våningarna. Mindre trafikomläggningar kan ske vid ledningsarbetena men det kommer att gå att ta sig fram.