Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Berget är avtäckt och sprängning startar vecka 25. Samtidigt pågår markförstärkning med kalkcementpelare.

Berget är avtäckt och sprängning startar vecka 25. Samtidigt pågår markförstärkning med kalkcementpelare.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sprängning Korsvägen

Tisdag den 18 juni startar sprängningar på Korsvägens östra sida. Innanför bullerskyddsplanket kommer ytberget att tas bort. Samtidigt pågår markförstärkningar med kalkcementpelare inför den första etappen av schaktarbetet.

På Korsvägen kommer en av Västlänkens tre stationer att byggas. Här kommer vi att gräva oss ner i schakt för att kunna bygga stationen under mark.

Bergarbeten

De närmaste månaderna arbetar vi bland annat med att ta bort det synliga berget, vi skapar en slät yta mot Liseberget och mot markytan. De arbeten som det bullrar mest om är borrning, sprängning och lastning. För att minska påverkan från sprängningen kommer vi att vajersåga ett snitt i berget. Snittet gör att spridningen av vibrationerna från sprängningen till omgivande berg minskar.

  • Borrning för vajersågning beräknas vara klart i slutet av juni.
  • Vajersågning pågår och blir klar i höst.  
  • Borrning för sprängladdningar och sprängning. Start av sprängning är planerat till mitten av juni.
  • Borrning för bergbult och montering av bult för att förstärka berget. Arbetet utförs allt efter hand.
  • Utlastning.

Sprängning

Sprängningen startar vecka 25 och det blir små salvor, upp till tre gånger om dagen, men en del dagar blir det ingen sprängning alls. Vi planerar att göra uppehåll med sprängningen under vecka 29, 30 och 31.

Till att börja med spränger vi på samma tre fasta tider som arbetstunnlarna har, vardagar strax efter 9.45, 13.45 och 18,45, men går eventuellt över till fria sprängtider i ett senare skede.

För att förvarna om sprängningen sänds ljudsignaler strax innan sprängning, de som vill kan även anmäla sig till vår sprängförvarningstjänst. Själva sprängningen tar några sekunder.

Gående runt arbetsområdet och i den nordvästra delen av Liseberg stoppas under sprängningen av vakter. Övrig trafik fortsätter som vanligt.

Markarbeten

Diametern på kalkcementpelarna är 80 cm. Längden varierar mellan 5 och 20 meter långa, beroende på när vi möter morän.
Diametern på kalkcementpelarna är 80 cm. Längden varierar mellan 5 och 20 meter långa, beroende på när vi möter morän.

Inför schaktarbetet förstärker vi nu marken med kalkcementpelare. Verktyget roteras ned i jorden, det som låter är mestadels maskinljud. När verktyget roteras upp trycks samtidigt kalk och cement ut och blandas med leran så att det bildar en grov pelare. Arbetet pågår hela sommaren fram till i början av hösten. Förstärkningen görs för att öka markens bärighet för maskiner och för att motverka ras.

Under sommaren förbereder vi för höstens sekantpålning, som är en stödkonstruktion för schakt. Bland annat kommer vi i slutet av sommaren att börja med att sätta ner ”guide walls”, det innebär att vi gräver för att gjuta två parallella väggar som ska styra sekantpålarna rakt.

Under hösten startar arbetet med sekantpålning, metoden ger mindre buller än men traditionell stålspont.  Sekantpålar skruvas ner i jorden för att först de sista metrarna borras ned i fast berg. Stålspont slås och vibreras ner hela vägen.

Först i höst/vinter börjar vi gräva ur schaktet. Vi kommer omväxlande gräva men även spränga då Liseberget sluttar ner i den tänkta schaktgropen. Till våren startar vi förberedelser för sommarens trafikomläggning inför etapp två av schaktet.