Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karta: Esri
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Parkering och framkomlighet påverkas vid Eklandagatan / Södra vägen

Ledningsomläggningar i området Eklandagatan och Södra vägen kommer att påbörjas i augusti. Parkeringen utanför Husman Hagberg vid Eklandagatan har tagits i anspråk inför arbetena. Framkomligheten begränsas, följ skyltning på plats.

Parkeringen utanför Husman Hagberg vid Eklandagatan tas i anspråk av oss från och med nu och kommer att användas under hela deletapp Korsvägens byggtid för Västlänken. Vi kommer att använda ytan vid våra arbeten i området.

I augusti börjar vi med att lägga om ledningar i området Eklandagatan/Södra vägen. Det kommer även att bli ombyggnation i korsningen och av körfält. Senare i år kommer vi även att påbörja arbeten vid infarten till vårt östra arbetsområde vid Korsvägen, inför omläggning av spårvagnsspåren nästa sommar.

Framkomligheten begränsas

Arbetena kommer att ske i etapper och pågår mellan augusti till nästa vår. Det går att komma fram för alla trafikslag men framkomligheten blir begränsad. Följ skyltning på plats.

Till exempel så kommer gång- och cykeltrafik ledas förbi ledningsschakten, men kommer även att få en ny sträckning utanför Husman Hagberg. Bilarna kommer att få dela körfält med bussarna när körfält tas i anspråk. Detaljplanering för arbetena pågår.

Bullrande arbeten

Under augusti förbereder vi inför trafikomläggning med bland annat rivning av refuger i området Eklandagatan/Södra vägen. Eventuellt kommer detta ske nattetid, men ska då hålla sig inom våra bullerriktvärden för nattarbete, som är betydligt lägre än under dagtid. I övrigt så låter det från grävmaskinerna när schakten grävs och när vi sätter spont i de djupaste ledningsschakten.