Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

I den västra arbetstunneln har vi kommit in närmare 40 meter, i den östra närmare 150 meter.

I den västra arbetstunneln har vi kommit in närmare 40 meter, i den östra närmare 150 meter.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tunneldrivningen vid Södra vägen

Mynningarna ligger vid Södra vägen; arbetstunnlarna sprängs ut fram till stationsdelen vid Korsvägen. Östra tunneln har kommit en bit på väg. Den västra är nära mynningen och spränger ännu med mindre salvor; inom kort kommer en ny sen sprängtid.

Sprängmattorna hängs upp inför varje sprängning. Här bild från den västra arbetstunneln. När vi kommit in en bit till sätts en port upp som fyller samma funktion.
Sprängmattorna hängs upp inför varje sprängning. Här bild från den västra arbetstunneln. När vi kommit in en bit till sätts en port upp som fyller samma funktion.

Den östra arbetstunneln går från Södra vägen fram till Liseberget. Den västra går från Södra vägen fram till stationsområdet vid Näckrosdammen. Arbetstunnlarna behövs för att ta ut berg från stationsdelarna och spårtunneln. När Västlänken är klar kommer de att användas som servicetunnlar. Vill du följa framdriften av tunnlarna och se vart vi är kan du göra det via kartan som finns på Västlänkens startsida, längre ned på sidan. 

Här skymtar en del av en borrigg som vi använder för att borra i berget. Här borrar vi i tunnelns tak för att förstärka det med bergbult.
Här skymtar en del av en borrigg som vi använder för att borra i berget. Här borrar vi i tunnelns tak för att förstärka det med bergbult.

När man spränger så uppstår både ljud och vibrationer; det blir även en tryckförändring som bildar en luftstötsvåg som också avger vibrationer. Under varje sprängning mäter vi både vibrationer och luftstötsvåg och anpassar laddningarna så att vi inte överstiger våra satta värden.  

- Själva sprängningen varar ungefär mellan fem till tio sekunder. Det kan låta rätt rejält vid mynningarna, för de som bor längre ifrån låter det som ett åskmuller eller smatterband. Luftsstötvågen som uppstår kommer gradvis att bli mindre allteftersom man kommer längre in i tunnlarna, men luften behöver komma ut någonstans, berättar Johan, byggledare berg, Västlänken, Trafikverket.  

Vi är i den västra arbetstunneln och så här ser det ut vid laddningsarbetet för att kunna spränga oss inåt i berget. De gula trådarna som hänger är ledarna till de tändkapslar som sedan tänder upp sprängningen.
Vi är i den västra arbetstunneln och så här ser det ut vid laddningsarbetet för att kunna spränga oss inåt i berget. De gula trådarna som hänger är ledarna till de tändkapslar som sedan tänder upp sprängningen.

- Eftersom den västra tunneln passerar nära byggnader så spränger vi för tillfället med mindre salvor för att minska vår påverkan. Vi anpassar produktionen utifrån byggnadernas uppsatta riktvärden och bergets förutsättningar, fortsätter Johan.

Bilden visar den utsprängda bergkonturen i den västra arbetstunneln, som sedan kommer att förstärkas med betong som sprutas på, och förstärker berget i kombination med installerade bergbultar.
Bilden visar den utsprängda bergkonturen i den västra arbetstunneln, som sedan kommer att förstärkas med betong som sprutas på, och förstärker berget i kombination med installerade bergbultar.

De mest bullrande arbetena är när vi borrar och spränger. Det låter då vi lastar berg på lastbilarnas flak utanför eller nära tunnelmynningen, men det kommer att ske längre in allteftersom. Förinjektering, sprutning av betong och laddning är tysta arbeten.

- Vi gör löpande mätningar av luftburet buller och vid varje nytt moment kontrollerar vi bullret. Mätningarna visar att våra riktvärden följs. Det innebär bland annat att vi borrar och kan lasta fram till 22 på vardagarna i den östra tunneln, men i den västra börjar vi med detta först när vi klarar kvällens riktvärden. Något enstaka högre ljud kan förekomma eftersom riktvärdena är ekvivalenta, ett genomsnitt, avslutar Johan. 

Som vi förvarnat om kommer vi inom kort även att införa ytterligare en sprängtid i den västra tunneln, strax efter 21.45, i den västra tunneln. Tiden utnyttjas vid behov. Vi återkommer med information innan vi startar.  

Här sprutas betong på bergytan, betongen innehåller stålfiber som fungerar som armering i betongen och gör betongen till väldigt stark.
Här sprutas betong på bergytan, betongen innehåller stålfiber som fungerar som armering i betongen och gör betongen till väldigt stark.

Tillfälliga avstängningar av gångbana utanför den västra arbetstunneln
Under vecka 36 och 37 arbetar vi med att installera vattennivåmätare i en brunn utanför vårt västra arbetsområde. Vid behov stänger vi tillfälligt gångbanan utanför området och leder om gående till andra sidan Södra vägen. Skyltar sätts upp vid de två mest närliggande övergångsställena: i norr vid Cederbourgsgatan och i söder vid spårvagnshållplatsen Getebergsäng.

Länk till riktvärden, buller