Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En temporär gång och cykelväg byggs mellan Södra vägen och Eklandagatan.

En temporär gång och cykelväg byggs mellan Södra vägen och Eklandagatan.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förberedelser vid Södra vägen / Eklandagatan inför sommarens trafikomläggning på Korsvägen

I området arbetar vi med förberedelserna för sommarens trafikomläggning. I slutet av oktober behöver vi ta parkeringsytan utanför Universeum i anspråk. Vi flyttar bussfickan och övergångsstället för gång och cykel.

En av Västlänkens tre stationer kommer att ligga på Korsvägen. Nästa sommar kommer vi att göra en trafikomläggning inför vår nästa schaktetapp på Korsvägen. Bland annat kommer spår, körfält, gång- och cykelvägar flyttas längre österut än idag. Vi börjar redan nu att förbereda, flytta och bygga det vi kan inför sommaren.

Flytt av bussficka och träd

Eftersom vi behöver marken där bussfickan finns idag kommer vi att bygga en ny bussficka lite längre söderut, den blir klar innan vi stänger den gamla. För att få plats med den nya bussfickan behöver vi flytta de fyra tallarna som står norr om Världskulturmuseet. De får bo på en plantskola ett tag innan de kommer tillbaka till staden igen, preliminärt till samma plats. Inför och vid trädflytten kan vi komma att påverka gång och cykelvägen som leds närmare Världskulturmuseet. Träden kommer att grävas upp och lyftas på lastbil för flytt i denna vecka.

Parkering tas i anspråk från den 21 oktober 

När den nya bussfickan är klar fortsätter vi arbeta på parkeringsytan utanför Universeum. Här kommer vi att jobba med att förbereda för att alla trafikslag ska få en ny sträckning som ligger öster om dagens spårväg.

Vi startar med att riva parkeringen och belysningsstolpar. Nya kontaktledningsstolpar sätts upp för den nya sträckningen. Under arbetet kan det förekomma någon kortare och mindre omledning av trafik. Följ skyltning på plats. Handikapplatser kommer att ordnas utanför Universeum.

Här kommer nya spår, körbana, gång- och cykelväg byggas upp, allt flyttas något österut än idag.
Här kommer nya spår, körbana, gång- och cykelväg byggas upp, allt flyttas något österut än idag.  

Flytt av övergångsställe för gående och cyklister

Efter att vi flyttat bussfickan kommer vi arbeta med att flytta övergångsstället vid Universeum något söderut. Det blir en ny temporär gång- och cykelbana som byggs upp till Eklandagatan, där det möter övergångsstället som finns idag mittemot Lundgrens Trappor. Vi kommer att arbeta natt under en-två nätter när vi tar bort gatsten med hjälp av grävmaskin och för målning. Vi samordnar arbetet med spårvägens trafik och vi stänger ett körfält i taget. Under en period kan vi även leda in biltrafiken i spåren. Följ skyltning på plats. Arbetet beräknas vara klart i december. 

I detta område Södra vägen / Eklandagatan bygger vi bland annat en temporär bussfil upp mot Eklandagatan.
I detta område Södra vägen / Eklandagatan bygger vi bland annat en temporär bussfil upp mot Eklandagatan.  

Temporär bussfil

Vi har börjat förbereda och bygga om inför vår stora omledning av trafiken i sommar. Vi har byggt om vid refugerna och efter årsskiftet kommer vi att färdigställa bygget av en temporär bussfil från Korsvägen upp mot Eklandagatan. Bygget innebär att ett av de två körfälten på Korsvägen mot Mölndal är stängt.  

Samma område som ovan fast från andra hållet. Här ser ni att vi börjat asfaltera för en ny sträckning.
Samma område som ovan fast från andra hållet. Här ser ni att vi börjat asfaltera för en ny sträckning.