Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Det är vid Södra vägen och Eklandagatan som vi gör arbeten för två nya övergångsställen (gult).

Det är vid Södra vägen och Eklandagatan som vi gör arbeten för två nya övergångsställen (gult).

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbeten söder om Korsvägens arbetsområde

I området arbetar vi med förberedelserna för sommarens trafikomläggning. Den nya bussfickan blir klar nu innan jul. Vissa arbeten med övergångsställena behöver vi utföra nattetid vecka två då trafikpåverkan är mindre.

På Korsvägen bygger vi en av Västlänkens tre stationer. I området söder om Korsvägens bullerskyddsplank arbetar vi med förberedelser inför sommarens trafikomläggning inför schaktetapp två. Bland annat bygger vi nya stråk för trafik och flyttar kontaktledningsstolpar. Arbetet beräknas vara klart i vår. Arbetsytan utanför Universeum utökas mot vårt bullerskyddsplank, men gående kommer att kunna passera området. Bussfickan får en ny plats närmare Världskulturmuseet och beräknas vara klar innan jul.

Nattarbeten för övergångställen vid Södra vägen och Eklandagatan

Vi bygger en ny gång- och cykelbana och två nya övergångsställen vid Eklandagatan och Södra vägen. Biltrafik leds periodvis om till spårvägens körbana. Vid Eklandagatan bygger vi farthinder för att skapa en säkrare gång- och cykelbana. Det arbetet görs nattetid i mitten av december, samtidigt kommer vakter att leda förbi biltrafiken.

Vid övergångsställena kommer vi bland annat arbeta med att sätta kantsten, gräva, bygga refug och asfaltering. För vissa av dessa arbeten behöver vi också arbeta i spårvagnsspåren. Vi kommer att arbeta natt, då det är uppehåll i spårtrafiken, för att inte framkomligheten ska påverkas. Det är ett bullrande arbete och dispens för arbetet söks hos tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen Västra Götaland. Vi planerar att jobba nätterna till tisdag 7/1, onsdag 8/1, torsdag 9/1 och fredag 10/1.